Language: NOR | ENG

Hvilket masterfag skal jeg velge?

Flere viktige avgjørelser venter meg og mine medstudenter i 2021. Den første med frist 20. januar. Innen da må jeg ha bestemt hvilket jeg ønsker å skriver master i.

Grunnskolelærerutdanningen er et masterutdanning med flere muligheter for hva du ønsker å ta master i. Hvilke muligheter du får, bestemmes ut ifra hvilke fag du velger underveis.

De aller fleste har to fag å velge mellom. Det er slik at de to hovedfagene (som gir 60 studiepoeng hver) man velger, er de man kan skrive master i. I høstsemesteret i 3. studieår kan man velge et lite fag (30 studiepoeng), et skolerelevant fag (for eksempel spill, animasjon og læring) eller fordypning i pedagogikk. De som velger fordypning får også muligheten til å skrive master i pedagogikk.

Min egen master

Men vent nå litt, hva er egentlig en master?

Når man tar en mastergrad er det som oftest et 5-årig utdanningsløp som ender i en masteroppgave. En masteroppgave kan enkelt forklares som et selvstendig forskningsarbeid. For min del vil det antagelig bli forskning som innebærer observasjon, intervjuer eller lignende av lærere, elever eller klasseromssituasjoner.

Det vanskelige valget  

For min del står det mellom norsk og naturfag. Andre fag man kan ta master i på høgskolen kan for eksempel være engelsk, KRLE, kroppsøving, musikk, matematikk og samfunnsfag.

Valget for meg er ganske vanskelig, da jeg liker begge fagene like godt. Jeg har hatt «spørreundersøkelse» på høgskolens Snapchat og snakket med både kjente og ukjente. Konklusjonen er ganske frustrerende: det ene faget får like mange anbefalinger som det andre!

Veien mot en avgjørelse

Jeg har fått tips om å sette meg ned å lage en liste, men da tenker jeg meg bare helt bort i de uendelige mulighetene.

«Men Trine, det må være et av fagene du liker bedre, eller har noe du ønsker å skrive master om? Nei, det er ikke det». Bare så det er sagt, så har det vært noen frustrerende diskusjoner med meg selv i det siste. 

Noen tanker om de positive sidene har selvfølgelig dukket opp. Ved å ta master i norsk, kan jeg egentlig brukes av hvem som helst i arbeidslivet, fordi jeg har gode norskkunnskaper, og er god i lesing og skriving. I tillegg kan man teoretisk sett undervise i norsk på videregående dersom man har master i norsk. I tillegg får jeg muligheten til å gå i dybden på lesing, skriving og dialekter, noe jeg finner spennende.

Alle som har master i naturfag er jo også godt rustet for arbeidslivet, særlig om man forsker på noe innenfor bærekraftig utvikling. I tillegg har man også muligheten til å gå i dybden på elevens forståelse av fenomener, bruk av modeller og skriving i naturfag. 

Det som reddet meg til slutt var tanken på å trekke lapp om hvilket fag jeg skal ta master i. Det var en lur idé! Men det var da jeg begynte å tenke, men hva om jeg ikke trekker norsk?

Jeg vil ikke trekke naturfag. Og da gikk det opp for meg, det ser altså ut til at det blir master i norsk for undertegnede, muligens.

Publisert: .