Language: NOR | ENG

Hvilke egenskaper bør en god eiendomsmegler ha?

Som eiendomsmegler hjelper man privatpersoner og bedrifter med kjøp og salg av eiendommer, men hva bør kjennetegne en dyktig eiendomsmegler? Det er tema for dette blogginnlegget. 

Kjøp og salg av eiendom er en av de største investeringene man gjør, og er ikke et lett valg man tar. I tillegg er det vanskelig å velge eiendomsmegler. Hvordan skal man liksom klare å velge «rett» person til å selge en av de dyreste eiendelene man har i livet sitt? Som eiendomsmeglerstudent vil jeg i fremtiden selge mange hus, og når jeg selv skal legge en bolig ut for salg ønsker jeg å se disse fem egenskapene i en eiendomsmegler.

Troverdig

Først og fremst bør en eiendomsmegler være troverdig, siden det faktisk er denne personen som skal selge noe av det dyreste man eier. Eiendomsmegleren bør være i stand til å skape tillit, men også være ærlig slik at man til slutt ikke føler seg lurt etter at salget er gjennomført.  

Dyktig til å kommunisere

Mye av jobben til en eiendomsmegler går ut på kommunikasjon. Som eiendomsmegler kommer man til å møte på ulike mennesker hver dag. Det er derfor viktig å kunne snakke godt for seg, men også like å snakke med forskjellige mennesker. Som jeg nevnte innledningsvis er det vanskelig å velge blant ulike eiendomsmeglere. Det er mye konkurranse, og i bransjen skal man ikke bare være god på å markedsføre produktet sitt (altså boligen som man selger), men også markedsføre seg selv. Ved å ha gode kommunikasjonsevner (både skriftlig og muntlig) kan man skape trygghet og tillit til menneskene rundt seg. 

Skjermbilde 2020-10-22 kl. 18.55.55

En eiendomsmeglers jobb innebærer blant annet å markedsføre seg selv. (Illustrasjonsbilde: Colourbox).

Eiendomsmegleren må være grundig

I tillegg til å markedsføre seg selv og produktet, bør en eiendomsmegler også gjøre jobben sin skikkelig. I eiendomsmeglingsloven og forskriften er det mange krav som må oppfylles både før, under og etter salget. Da er det viktig at man klarer å holde tungen rett i munnen, og jobbe systematisk, slik at det ikke blir gjort noen feil under salgsprosessen. 

Eiendomsmegleren må være upartisk

Som eiendomsmegler skal man sørge for at salgsprosessen går så sømløst som mulig slik at begge parter blir fornøyde. I en salgsprosess opptrer eiendomsmegleren i hovedsak som en mellommann mellom selger og kjøper, og da er det viktig å forholde seg riktig til disse partene. Mot selger skal du være lojal, og mot kjøper skal du være nøytral, men dette betyr ikke at man skal behandle disse partene likt.

En eiendomsmegler er betalt av selger og har hovedvekt på hans/hennes interesser, men samtidig må megleren veilede kjøperen på best mulig måte. Derfor er det viktig at en eiendomsmegler hjelper begge parter på en upartisk måte, altså være rettferdig overfor disse partene.

Skjermbilde 2020-10-22 kl. 17.57.30

En eiendomsmegler er betalt av selger, men må likevel opptre som en mellommann mellom disse partene, og sørge for å ivareta begge sine interesser. 

Du må være omgjengelig

Til slutt vil jeg si at en god eiendomsmegler bør være omgjengelig, siden man som sagt skal møte på/jobbe med ulike mennesker og personligheter. Man velger jo ikke en eiendomsmegler man ikke klarer å omgås med, for da kan det fort føre til at man kanskje ikke helt stoler på vedkommende.

Skjermbilde 2020-10-22 kl. 18.58.38

Bilde fra: https://gestionalo.net/argentina/requisitos-para-ser-agente-inmobiliario-en-argentina/

Sett egne krav

Dette innlegget baserer seg som sagt på mine tanker og hva jeg ønsker å se i en god eiendomsmegler. Med andre ord er ikke dette en slags sjekkliste som behøver å gjelde for alle mennesker. Derfor vil jeg påpeke at det er viktig å sette egne krav, og tenke på «hva er det som er viktig for deg under et boligsalg?».  Et tips er å gjøre deg noen tanker om hvilke egenskaper som du selv ønsker å se i en eiendomsmegler, for å så ta et valg om hvilken eiendomsmegler du vil bruke. 

Jeg kunne ha nevnt flere gode egenskaper en eiendomsmegler bør ha, men dette er de jeg mener er de viktigste egenskapene. Har kanskje du noen av disse egenskapene? Da er det bare å søke  bachelor i eiendomsmeglingRena!

-       Alexandra.

Publisert: .
Sist endret: .