Language: NOR | ENG

Hva om arbeidshverdagen blir for tøff?

Som barnevernstudent bekymrer jeg meg tidvis for om jeg er i stand til å takle det som venter etter fullførte studier. Vil jeg klare å håndtere den fremtidige arbeidshverdagen? Praksisen til høsten blir et viktig hjelpemiddel på veien. 

Til høsten begynner jeg på en fire måneder lang praksisperiode. Deretter gjenstår «kun» bacheloroppgaven, før jeg offisielt kan kalle meg barnevernspedagog. Mulighetene for barnevernspedagoger er mange, men hvilken retning tenker jeg selv å gå?

Min vei videre

Hva fremtiden bringer vet jeg ikke. Som nevnt er det mange veier å gå, og jeg forventer å måtte gå både omveier og motbakker før jeg havner på rett sted.  

Det er stor variasjon i hva en barnevernspedagog kan jobbe med. Vi kan både jobbe miljøterapeutisk, eller for eksempel som saksbehandler i barneverntjenesten. Personlig ser jeg aldri for meg å jobbe i en barneverntjeneste. Dette er det mange som reagerer på. Hvorfor tar jeg en bachelor i barnevern, om jeg ikke ønsker å jobbe i barneverntjenesten?

Slik er det å jobbe i barneverntjenesten

I forbindelse med dette innlegget tok jeg kontakt med en barnevernspedagog som har god og relevant erfaring innenfor yrket. Hun har tidligere jobbet i landets tredje største barneverntjeneste og jobber nå på et barne- og familiesenter.

Vedkommende sa at for å jobbe i barneverntjenesten må du takle et høyt arbeidstempo og stor arbeidsmengde. Hun sa også at man må tåle å aldri være «à jour». På den andre siden forklarte hun at man er i et stort fagmiljø med mye kompetanse som gir mange drøftingspartnere, samt god tilgang på veiledning.

Det sies at rundt 50 prosent av jobben i en barneverntjeneste er til skriftlig dokumentasjon. Dette er en av grunnene til at jeg ikke ser for meg å jobbe i en barneverntjeneste. Personlig ønsker jeg mindre kontorarbeid og mer direkte arbeid med barn og ungdom.  

IMG_1005

50% av arbeidet i barneverntjenesten er skriftlig dokumentasjon

På barneverninstitusjon skal vi skape tillit

I Norge finnes det forskjellige institusjoner for barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Flertallet av disse er rettet mot ungdom. Som miljøterapeut i institusjon jobber man mot barn, ungdom og familier på flere arenaer. Mye av arbeidet handler om å skape tillit og trygge relasjoner med barnet eller familien du skal hjelpe. Ved denne type arbeid får du altså mer tid med familier, og bruker mindre tid på skriftlig dokumentasjon. 

Min drømmejobb

Det er med miljøterapeutisk arbeid på institusjon jeg ser for meg å jobbe, men også her er mulighetene mange. Jeg kan blant annet jobbe i omsorgs- og behandlingsinstitusjoner, skole eller jobbe forebyggende barne- og ungdomsarbeid. 

Jeg tror min drømmejobb finnes innenfor barn- og ungdomspsykiatrien. Allikevel er det viktigste for meg å kunne bety noe for andre. Så om dette er innenfor skole, rusinstitusjoner eller psykiatrien har ikke alt for mye å si.

Jeg tenker at for å finne drømmejobben må jeg ta steg for steg og bruke flere år på å bygge kompetanse og relevant erfaring. Etter noen år i arbeidslivet ser jeg også for meg å kunne bygge på med for eksempel en master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier. 

09872 red

Det viktigste for meg er å kunne ha betydning for andre

Hva om det blir for tøft?

Jeg stiller ofte meg selv spørsmålet om dette er et yrke jeg takler å gå inn i, eller om arbeidshverdagen blir for tøff. Kommer jeg til å klare å skille mellom jobb og privatliv, eller kommer jeg til å gå med en konstant tristhet over livene til mennesker jeg møter i jobbsammenheng? 

Jeg skal inn i et hardt yrke og møte mange barn og unge som bærer tung bagasje. Jeg skal ta tøffe avgjørelser og mest sannsynlig møte på mye «hat» utenfra. Men jeg skal også bidra til økt livskvalitet hos andre og forhåpentligvis være det mennesket som kan utgjøre en stor forskjellen for andre mennesker. 

Så til tross for at det er mye jeg grubler over, er jeg allikevel sikker på at jeg kommer til å finne en jobb som både er givende, gøy og ikke minst - viktig. 

Håper dette innlegget har bidratt til at du som kommende barnevernstudent har blitt litt klokere over egne muligheter. Minner om søknadsfrist 15.april!

Klem, Amanda

Publisert: .
Sist endret: .