Language: NOR | ENG

Hva kjennetegner en god lærer?

De fleste av oss husker en eller flere lærere fra skolen – noen med positivt fortegn, og andre med negativt – men hva kjennetegner en god lærer? Her er en høyst subjektiv liste over ti kvaliteter en god lærer burde ha.

 

1. Er en dyktig leder

Læreren skal peke ut kursen for undervisningen, og sørge for at klassen holder seg til den. Dette betyr at man gjerne bør opptre rettledende, men ikke autoritært. Gode lederegenskaper er en viktig kvalitet hos enhver lærer. 

2. God omsorgsevne

En lærer bør kunne se hvordan eleven har det i undervisning og i friminuttene, og bruke det til å møte og samhandle med eleven på en god måte. Læreren skal sikre elevenes trygghet og mestring i skolen.

3. Har solid fagkompetanse

Læreren bør framstå som trygg og selvsikker i sitt fag, og ha en utstråling som tilsier at budskapet er verdt å høre på.

4. Anerkjenner elevene

Det er sentralt for en lærer å vite at alle ikke kommer til å nå helt opp, uavhengig av lærerens innsats. Som lærer må du gi elevene ros og oppmuntre dem til å nå deres potensial.

5. Vær strukturert

Fagstoff bør legges fram på en oversiktlig og logisk måte. Form og innhold må tilpasses elevenes alder.

6. Pedagogisk forståelse

Elevene kommer med ulik bagasje og forhåndskunnskaper, og dette må en god lærer identifisere og bruke til sin fordel. Både de som ligger bak og de som ligger foran bør bli presentert med stoff tilpasset dem.

7. Vær rettferdig

Vær konsekvent. Sett regler, og følg dem. Tolerer alle, men ikke alt.

8. Samarbeidsevne

Spill på lag med elevene ved å lytte til deres preferanser i undervisningen. Bruk det i videre planlegging.

9. Vær tilpasningsdyktig

I undervisning går ikke alt som planlagt. Ha derfor materiale i reserve i tilfelle det trengs, og vær klar til å endre innfallsvinkel på sparket.

10. Skaff deg overblikk.

Få med deg hva som skjer i og utenfor undervisningen. Engasjer deg for et tettere bånd med elevene. 

Dette var mye å forvente, kjenner jeg. Må man ha alle disse egenskapene på plass før man søker seg til noen av lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet? Nei. Må man ha det på plass etter utdanningen? Hva med etter ett år i arbeid? Nei, dette er heller en liste over ting man bør strekke seg mot – enten man er fersk i jobben eller allerede har fått gullklokka.

Det viktigste er at du finner den lærerstilen du er komfortabel med, og vokser i rollen på dine betingelser. Man må ikke være en «lærertype» for å søke – svært mange mennesker og mennesketyper passer i lærerrollen; det handler bare om å finne trygghet gjennom å spille på sine egne styrker og svakheter i yrket. Dette vil du få utrolig god veiledning til som lærerstudent ved Høgskolen i Innlandet gjennom teoretisk kunnskap fra forelesere og praktisk kunnskap fra anvendelse på skolene i nærområdet.

Publisert: .
Sist endret: .