Language: NOR | ENG

Hva kjennetegner en god barnevernspedagog?

Barnevernet blir noen ganger fremstilt litt negativt i media, og det kan være lett å dra alle barnevernspedagoger under samme kam. Med dette innlegget ønsker jeg å formidle hva som kjennetegner en god barnevernspedagog. 

Det er ikke sjeldent vi hører mennesker snakke høyt om et barnevern som ikke fungerer, og det er jevnlig overskrifter om skremmende feil innen feltet. Det er mange fordommer mot barnevernet og de som jobber i yrket. Allerede som student har jeg møtt mennesker som stiller spørsmålstegn ved utdanningen min. Dessverre er det kun de skremmende historiene som kommer frem i dagens lys. Derfor ønsker jeg med dette innlegget å ta for meg viktige egenskaper en god barnevernspedagog bør ha, og som mange har. 

Hva gjør en barnevernspedagog?

En barnevernspedagog jobber med utsatte barn og familier i vanskelige livssituasjoner. Den kompetansen en barnevernspedagog bærer med seg er relevant i mange jobber. Det vil si at jobbmulighetene er mange og varierte. Vanlige arbeidsplasser kan blant annet være som saksbehandler i barnevernstjenesten eller miljøterapeut på ulike institusjoner.

For å jobbe som barnevernspedagog bør en like å jobbe med mennesker, evne å skape trygge og gode relasjoner, samt mestre kunsten av å se muligheter fremfor problemer. Nå vil jeg komme inn på flere viktige egenskaper en god barnevernspedagog bør ha. 

5ABCDAC2-B6A2-4D31-88BA-8C52AC178A78_4_5005_c

Relasjonsbygging

Innenfor barnevernsarbeid brukes det mye tid på å skape relasjoner. Om man ikke greier å danne en trygg og god relasjon, kan eksempelvis barnet du jobber med få vanskeligheter med åpne seg. Videre kan dette føre til at barnets utvikling stagnerer. Som barnevernspedagog må du ha evnen til å sette deg inn i andres situasjoner og samarbeide med parten for å sammen skape en endring. Ved opparbeidelse av tillit kan det være enklere for barnet å gi uttrykk for de følelsene de sitter med. Det er også viktig å huske at ingen barn er like og at den hjelpen du gir til et barn nødvendigvis ikke vil hjelpe et annet. 

Tålmodighet

Relasjonsbygging henger sammen med tålmodighet.  Mange av de barna og ungdommene vi skal møte i praksis har opplevd store svik. Det å skape tillit og troverdighet er viktig, men tidskrevende. Ofte skal det lite til for å bryte den tilliten som er opparbeidet. For å unngå dette vil det blant annet være viktig å aldri love noe du ikke kan holde. Det vil også være viktig å vise genuin interesse overfor ungdommen og unngå at de får opplevelsen av at dette «bare er en jobb». Dette kan være med å trygge dem på at du faktisk ønsker å utgjøre en forskjell. 

7CA3B271-A753-40F6-B0B1-8BAC1D8DFFAF

Personlig kompetanse

I arbeid med mennesker er personlig kompetanse enormt viktig. Det handler om hvem vi er som menneske, både overfor oss selv og i samspill med andre. Din personlige kompetanse er i stadig utvikling ettersom man opparbeider seg erfaringer både innenfor arbeidslivet og privat. Den personlige kompetansen er viktig, fordi den sier noe om hvordan du evner å samarbeide, skille mellom deg selv og andre, og hvordan du blant annet mestrer dette med å skape relasjoner. 

Teori i praksis

Som foreleserne våre sier, så er det ikke nødvendigvis de som leser flest sider i pensum eller de som får høyest karakter på eksamen som blir de beste barnevernspedagogene. Misforstå meg rett, jeg mener ikke at man ikke skal lese pensum. Jeg mener at dersom du ikke har et hjerte for det du jobber med og et grunnleggende verdisett som menneske, så hjelper det ikke å ha pugget deg gjennom pensum. For å skape en trygg relasjon til et barn, kommer du ikke langt ved å referere til hva Bunkholdt skriver på side 76. Du må vite hvordan du kan bringe teori ut i praksis, tilrettelegge for hvert enkelt menneske og skape trygghet i en hverdag som ellers er ganske utrygg for et barn eller ungdom. 

D676473A-1214-4CEA-97AC-14CCADAD1EE3

Hva bærer du med deg i bagasjen?

Gjennom første semester på studiet fikk vi ofte høre at vi måtte ha et bevisst forhold til hva vi bærer med oss i bagasjen. Foreleserne oppfordret oss stadig til å jobbe mye med oss selv, og eventuelle problemer man har i eget liv. Dette er viktig siden vi i arbeidslivet kommer til å møte mange mennesker som bærer en historie lik oss selv. Dersom man ikke har bearbeidet egne opplevelser og traumer i livet, kan det være lett å møte seg selv i døra, noe som kan være et hinder for kvalitet i arbeidet. Vi er nødt til å vise til ungdommen som åpner seg at vi tåler historien de forteller oss uten å bryte sammen. Å vise følelser er fint, men vi må klare å kontrollere det. 

Skille mellom å være personlig, privat og profesjonell

En god barnevernspedagog mestrer skillet mellom å være personlig, privat og profesjonell. Privat er noe du skal være i ditt eget hjem, med venner eller andre arenaer på fritiden. Ved å være personlig deler du av deg selv, men på en naturlig måte og du viser genuin interesse overfor det andre mennesket du skal hjelpe. Samtidig er det viktig å opptre profesjonelt. Du skal ikke dele for mye, du må møte presis til avtaler, tilpasse klesstilen og alltid ha ungdommen i sentrum. Disse skillene kan være vanskelige, men er absolutt nødvendige. 

I møte med ungdom må vi også kunne by på oss selv i form av å være åpne. Vi må kunne fortelle om egne livserfaringer og ikke late som at livet alltid har vært perfekt. Vi må kunne vise at også vi er sårbare mennesker. Ved å bruke egne erfaringer i samtale med andre kan det føre til at vedkommende føler seg bedre forstått.

Personlig har jeg snakket med mange forskjellige fagfolk opp gjennom. De gangene hjelperen selv har begynt å fortelle om lignende erfaringer har jeg automatisk følt mindre skam og mer forståelse. Dette førte videre til at jeg turte å åpne opp enda mer.

Jeg kunne listet opp flere gode egenskaper en barnevernspedagog bør ha, men dette er noen av de viktigste. Kjenner du deg igjen i noen av egenskapene? Da synes jeg du skal søke bachelor i barnevern her på Lillehammer! Husk at du kan stille spørsmål ved å kontakte Studentbloggen. 

Klem, Amanda

Publisert: .
Sist endret: .