Language: NOR | ENG

Hva kan man velge?

Bachelor i organisasjon og ledelse har mange valgmuligheter. Men hva skal man egentlig gjennom i løpet av tre år med studier? Og hvilke begreper er kjekt å forstå? Dette og mye mer får du her svar på. 

En av de tingene jeg liker aller best med å studere organisasjon og ledelse, er at jeg får muligheten til å forme utdanningen min selv. I tillegg til mulighet for utveksling og valgfag, kan vi også benytte muligheten til å ha praksisopphold i løpet av utdanningsløpet.

Det grunnleggende om emner, semester og studiepoeng

Det er ikke alltid like lett å sette seg inn i hvordan en bachelorgrad er bygd opp. Her kommer en rask oppsummering. En bachelor er bygd opp av ulike emner, eller fag om du vil. På bachelor i organisasjon og ledelse er noen av emnene obligatoriske, mens andre er valgfrie.

Emnene er lagt opp i en utdanningsplan, med de ulike emnene satt til ulike semestre. Bachelorgraden består av totalt seks semestre, da studiet er på tre år. Hvert semester skal utgjøre minst 30 studiepoeng. Noen semestre har flere «mindre» fag med færre studiepoeng, mens andre har færre emner som utgjør flere studiepoeng.

Nedenfor ser du utdanningsløpet for bachelor i organisasjon og ledelse.

1

Valgemnepakker i fjerde semester

Fjerde semester skiller seg ut fra de andre ved at det er helt opp til deg selv hvilke emner du vil ta. Her kan du velge mellom ulike valgemnepakker, og gå i den retningen du selv ønsker.

Da jeg hadde mitt fjerde semester valgte jeg valgemnepakke 4; bærekraft og etikk.

Jeg er veldig fornøyd med valget mitt, da jeg synes temaene vi stod ovenfor var interessante. I tillegg synes jeg det var helt supert at det kun var to emner å forholde seg til. Det gav meg muligheten til å dykke dypt inn i pensum, og få meg med flere detaljer. Det er veldig fint å få en slik variasjonen av dybdekunnskap og breddekunnskap i løpet av de ulike semestrene. 

2

Praksis i femte semester

Femte semester på bachelor i organisasjon og ledelse er lagt opp til at vi har to obligatoriske fag, i tillegg til valgemner som skal utgjøre 15 studiepoeng. Her kan du enten velge «vanlige» emner, eller praksisemne. Praksisemne går over hele semesteret, mens selve praksisperioden går over syv uker. I praksisperioden er det lagt opp slik at vi ikke har forelesning i de andre fagene.

Jeg er på femte semester nå, og har vært i praksis denne høsten. Det å være i praksis kan se veldig forskjellig ut, da studenten selv kan velge praksisbedrift. Jeg har vært litt utradisjonell i mitt valg, og har faktisk hatt praksis i egen bedrift. Jeg har stortrivdes med det!

Det er skikkelig kult at høgskolen tilrettelegger for at jeg kan utvikle bedriften min – og inkludere det i utdanningen min. Nå er jeg i gang med å skrive praksisrapport, som også fungerer som eksamen. Spennende tider!

- Eirin

Publisert: .
Sist endret: .
Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?