Language: NOR | ENG

Hva har jeg lært etter ett år på master?

Ett år er på master er over og jeg er godt i gang med det nest siste semesteret. Det første året har vært veldig lærerikt, både når det gjelder faglig innhold men også på et personlig nivå.

God fredag!

Nå er vi halvveis ute i tredje semester på master, og studenttilværelsen går mot slutten.Til tross for at jeg er veldig klar for å bli ferdig med studiene og komme igang med arbeidslivet er jeg veldig glad for det valget jeg tok om å studere videre etter fullført bachelor. I løpet av tiden med  Master i økonomi og ledelse - spesialisering i markedsføringsledelse har jeg lært mye, både faglig og når gjelder samarbeid med andre. Det er særlig to ting jeg vil legge vekt på når jeg forteller dere om hva jeg har lært på masteren så langt, og det er den faglige kompetansen og verdien av kunnskapsdeling. 

Den faglige kompetansen jeg har tilegnet meg fra dette studiet er uvurderlig. Ikke bare har jeg fått fordype meg innen markedsføringsteori og verdiskaping, jeg har også fått en god og grunnleggende forståelse for økonomistyring, strategi og prosjektledelse. Takket være at vi må jobbe mye med teori gjennom arbeidskrav og i forbindelse med eksamen har store deler av teorien blitt godt lagret i hjernen, og kan tas frem senere. Teori fra de ulike fagene kan brukes om hverandre og vi har hatt muligheten til å være kildekritiske og få en grunnleggende forståelse for ulike perspektiver som gir innsikt og muligheten til å ta gode avgjørelser. 

Noe av det viktigste jeg har lært i løpet av tiden som masterstudent her på Høgskolen i Innlandet er verdien av kunnskapsdeling. Her har vi fra dag 1 blitt oppfordret til å prate sammen, diskutere, dele informasjon med hverandre for å hjelpe hverandre å forstå. Tidligere har jeg opplevd at mange ikke vil dele kunnskapen de sitter inne med fordi de er redd for at noen skal ‘ta det fra dem’. Her er det på ingen måte sånn, fordi alle mine flotte medstudenter deler et tankesett om at vi skal hjelpe hverandre til å forstå og bidra til å gjøre hverandre bedre. Mye av tiden jeg jobber med skole er jeg sammen med andre studenter fra skolen, og det er definitivt ingenting jeg lærer mer av enn å kunne diskutere temaer med de andre og få deres perspektiver basert på deres bakgrunn og hvordan de har forstått pensum.

Masteren i økonomi og ledelse her på Rena er jo samfunnsvitenskapelig, en master of science, som vil si at alt vi gjør har fundament i teori og det blir mye teori gjennom årene. Jeg skal ikke late som noe annet enn at det i perioder kan bli tørt, og deler av pensum er også tøffere enn andre. Et godt studiemiljø har mye å si, og det er jeg så heldig å være del av. Ikke bare blir masterstudiet lettere å forstå av å ha et studiemiljø som verdsetter kunnskapsdeling, det blir også morsommere og mer givende. Alle får mer ut av denne måten å jobb på.

Jeg vil ønske dere en strålende helg, og håper noen av dere som vurderer master ved Høgskolen i Innlandet fikk noe ut av dette.

//Andrea, Master i økonomi og ledelse - spesialisering i markedsføringsledelse 

 

Publisert: .
Sist endret: .