Language: NOR | ENG

Hva er et arbeidskrav?

Visste du at studiene ved HINN ofte har arbeidskrav? På lærerstudiene har vi gjerne flere arbeidskrav i fagene våre hvert semester. Hvordan jeg jobber med arbeidskravene og hva de innebærer kan du lese om i dagens blogginnlegg. 

I de ulike fagene varierer det ofte hvor mange arbeidskrav det er og formen på de. I noen fag er noen arbeidskravene praktiske, mens i andre fag er det ofte skriftlige innleveringer. Men hva er et arbeidskrav?

Det kan være mye forskjellig, men det kan sammenliknes med en innlevering eller et framlegg. Arbeidskravene må være godkjente for at man skal få gå opp til eksamen. Arbeidskrav som er rettet mot eksamen og er godt knyttet til emnet, er en veldig fin måte å trene mot eksamen og å holde seg tritt med emnet på. 

Noen av arbeidskravene i naturfag

I naturfag har jeg erfart flere typer arbeidskrav, både praktiske og skriftlige. Vi kan starte med et av de praktiske arbeidskravene, nemlig å lage musefellebil.

Her skulle vi i grupper lage en musefellebil som enten var konstruert for å gå langt eller fort. Bilene skulle enten konkurrere i hurtighet eller i å gå lengst mulig. Vi sto ganske fritt til å konstruere musefellebilene som vi ønsket, og hadde selvfølgelig om forklaringene på hvorfor og hvordan bilen fungerer i fysikk. Vår bil slet vi veldig med å få til å kjøre framover, men den kjørte et par centimeter til slutt og arbeidskravet ble godkjent. Vi hadde også et muntlig framlegg for resten av klassen om musefellebilen vår og hvordan og hvorfor vi konstruerte den som vi gjorde.

Et annet arbeidskrav vi har hatt i naturfag var å skrive en kreativ tekst om reaksjonene i en flaskehage. Vi skrev også om hvorfor og hvordan det kan brukes i undervisning.  Jeg skrev om karbon-Kalle, oksygen-Olga og oksygen-Oliver og deres reise i flaskehagen. En kreativ fortelling kan oppleves teit, unødvendig og unaturlig for mange, men det er en fin måte å teste egen eller andres forståelse. Man ser veldig raskt om forfatteren har forstått opplegget eller ikke. For min del var det helt greit å skrive en slik tekst, under ser dere første avsnitt fra min tekst.

Et avsnitt fra min kreative tekst.

Et avsnitt fra min kreative tekst.

 

Ellers har vi også hatt noen runder med dramatisering i naturfag. Vi har dramatisert baner og lignende fra verdensrommet og kjemiske overganger og reaksjoner. Noe har vi planlagt og dramatisert for andre i klasserommet, mens noe har vi levert på film. Jeg personlig får ikke så mye ut av å dramatisere selv, eller at andre dramatiserer, men ser absolutt hvorfor det kan hjelpe mange elever.

Noen av arbeidskravene i norsk

I norsk har vi ikke hatt like mange praktiske arbeidskrav. I norsk har stort sett de fleste arbeidskravene gått ut på analyser og sammenlikninger av ulike tekster og bøker. Da vi hadde om barnelitteratur jobbet vi i par om å lese boka, sette den i sammenheng, finne tema, osv. Deretter hadde vi framlegg om det til de andre i klassen. Alle bøkene var en del av pensum til eksamen, så det var veldig greit å høre andres synspunkter og tolkninger av bøkene. Det var et helt greit arbeidskrav, fint rettet mot eksamen, selv om det kunne oppleves litt skummelt å presentere sin tolkning av boka.

Det ene semesteret i norsk hadde jeg også et arbeidskrav hvor man måtte skrive et av to arbeidskrav på sidemål, i mitt tilfelle på nynorsk. Det kom veldig overraskende og brått på veldig mange, og flere opplevde det som svært frustrerende. For min del syns jeg ikke det var spesielt overraskende, jeg skal jo tross alt bli lærer i norsk. Jeg syns dog vi kunne hatt en oppfriskning av nynorsk grammatikk før vi gikk i gang, men det løste seg greit. 

Hvordan jobbe med arbeidskrav?

Det er veldig ulikt fra person til person og avhenger også av type arbeidskrav, og ikke minst om det er individuelt eller gruppearbeid.

Det første jeg pleier å gjøre hvis vi det skal løses i gruppe, er å bli enige med gruppa om hvordan arbeidskravet skal løses. Skal man gjøre alt sammen, dele oppgavene mellom seg osv. Er arbeidskravet individuelt, pleier jeg å starte med å bestemme meg for hva jeg skal skrive om, eller hvordan jeg skal vinkle oppgaven. Ofte skal man bruke teori i oppgavene sine, og da syns jeg ofte det er greit å begynne å tenke tidlig om hva slags teori jeg trenger og la det modne i bakhodet.

Det skal sies at ofte så får man god tid på arbeidskravene, men fagenes arbeidskrav kommer gjerne samtidig, så man får ikke så god tid likevel da man gjerne må skrive flere samtidig.   

Jeg skulle gjerne kommet med mange gode råd for hvordan dere best jobber med arbeidskrav, men det må dere nesten finne ut av selv. Noen liker å ha en plan over når ting skal gjøres, mens andre (meg) jobber uten noen konkret plan. Noen trenger å bli presset av tidsfristen, andre må skrive i kollokviegrupper og noen vil skrive helt alene, og helst hjemme. Mitt beste tips er at du må finne ut av hva som passer best for deg, men husk at det kan variere hva som fungerer best.

Publisert: .
Sist endret: .