Language: NOR | ENG

Hva er egentlig en studentforening?

Det er ikke alltid like lett å forstå forskjellen på alle foreningene som er tilknyttet Høgskolen Innlandet. I dette innlegget prøver jeg å skape klarhet i forskjellene mellom en studentforening og en linjeforening, samt forklare hva BOL-foreningen er og gjør.

En studentforening er ment å tilrettelegge for studentenes sosiale tilværelse, og kommer gjerne med lavterskeltilbud rettet mot studenter. Slike studentforeninger er av og for studenter, som vil si at det er studenter som sitter i styrene og drifter foreningene. På Høgskolen Innlandet har vi blant annet Lillehammer Studentidrett (LSI), Studentkoret Lillerøst, Friluftsgruppa eller Skhilåmi. Disse studentforeningene er rettet mot en spesiell aktivitet, og knytter studenter sammen på tvers av studieretninger og kull.

Du kan finne oversikt over alle studentforeningene tilknyttet studiested Lillehammer på  Lillehammer Studentsamfunn sin facebook-side.

4

Hva er en linjeforening?

I likhet med studentforeningene, er linjeforeningenes mål å skape sosiale nettverk blant studenter. Linjeforeninger er nemlig en type studentforening, men som kun er rettet mot studenter ved et spesifikt studieprogram. Disse foreningene er gjerne rettet mer mot det faglige enn mot en aktivitet. Linjeforeningene er til for å samle studentene som går samme studieretning på tvers av kull. Eksempler på linjeforeninger er jussforeningen, økonomiforeningen og BOL-foreningen. Sistnevnte er naturligvis der jeg er engasjert siden jeg går BOL (bachelor i organisasjon og ledelse).

 

2

BOL-Foreningen

BOL-foreningen er linjeforeningen for bachelor i organisasjon og ledelse (BOL). Alle som går dette studiet anses som medlemmer av BOL-foreningen, og foreningen er til for dem. BOL-foreningen jobber for at alle som går BOL skal ha en fin og inkluderende studiehverdag, samt få muligheten til å samle gode minner fra studietiden. Foreningen har et styre som står ansvarlig for planlegging og tilrettelegging av alle aktiviteter som BOL-foreningen gjennomfører. NyttårsBOL, Kort og Kakao, BOLympics og Karrieredagen er eksempler på arrangementer som BOL-foreningen har arrangert tidligere. De har også arrangert Bli Kjent-Kveld for studenter ved oppstart av nytt studieår.

Mitt engasjement i BOL-foreningen

I fjor høst fikk jeg muligheten til å tre inn som styreleder i BOL-foreningen, og jeg holder dette vervet også i år. For meg er det viktig at det finnes en forening som tilrettelegger for samhold blant studenter. I BOL-foreningen prøver vi å tilrettelegge for sosiale sammenkomster for alle BOL-studenter, men også internt i styret.

De siste årene har det kommet frem at flere studenter sliter med ensomhet, og situasjonen med covid-19 gjør det ikke enklere. Derfor tror jeg det er nødvendig med studentforeninger som tar ansvar, og faktisk tilrettelegger for at studenter skal ha det bra. Jeg unner ingen studenter å være ensomme, og jeg har et håp om at studietiden kan være en tid der mennesker knytter relasjoner.

1

Vi har utvidet antall plasser i styret for å gi flere studenter mulighet til å være med på laget. Nå er vi en gjeng på 16 BOL-studenter som er med i styret. Vi har inndelt styret i et hovedstyre med flere underliggende teams. Teamene er utformet etter arbeidsområde; sosialt team, faglig team, markedsføringsteam og sponsorteam. Disse teamene har egne møter hvor de jobber med sitt område. Hvert team har en leder, som også er med i hovedstyret. I hovedstyret har vi leder, nestleder, økonomiansvarlig og teamlederne.

Det å være med i BOL-styret innebærer å møte medstudenter for å jobbe med oppgaver innenfor gitt område, i tillegg til å sosialisere seg med de andre i styret. For meg er det viktig at alle som er i styret føler tilhørighet, og at styret i seg selv er en plattform for relasjonsbygging.

Jeg tror vi alle kan gjøre noe for å bedre vår egen, og andres studiehverdag. Hvis du sliter med ensomhet, er mitt tips å engasjere deg i en studentforening eller linjeforening. Det er en fantastisk arena å møte andre studenter og være aktiv. For meg er BOL-foreningen en plattform hvor jeg selv kan være en del av noe større, samtidig som jeg kan bidra til at mine medstudenters hverdag blir litt lysere.

Gjerne ta kontakt med meg her, eller på kontakt@bolforeningen.no dersom du har spørsmål angående BOL-foreningen.

- Eirin

Publisert: .
Sist endret: .
Vil du hjelpe oss å bli bedre?