Language: NOR | ENG

Husk dette som ny student

Når du er ny student kan det være lett å føle at du drukner i informasjon. Hva forventes av deg og hvilke rettigheter har du? Her håper jeg å kunne avklare noen ting for deg!

Som studenter har vi mange rettigheter og krav som er dekket i universitet- og høgskoleloven, og som også fordypes i ulike forskrifter. Dette forteller oss hva vi kan forvente av vår utdanning og i hverdagen som student.

Arbeidskrav og eksamen

Som ny student vil du møte på en rekke arbeidskrav. Det er type innleveringer i faget du har i løpet av studieløpet. Noen ganger i løpet av utdanningen kan man ha dårlige perioder, og da kan det skje at innleveringen av arbeidskravet ikke blir så bra som man ønsket.

Da er det godt å vite at du har rett på et nytt forsøk. Mange har lett for å stresse som ny student i møte med slike krav, men husk at du har noen rettigheter og at det er lov å be om utsettelse. Veldig mange forelesere er ganske forståelsesfulle også hvis en trenger ekstra tid. Har en andre vansker som gjør at det kan være utfordrende, som for eksempel dysleksi, kan en også få blant annet pensum på lydbok som ekstra hjelp her på høgskolen. 

Når det kommer til eksamen finnes det mange ting studenter ikke er klar over. Først så er det slik at du har rett på et nytt forsøk hvis du stryker første gang, så du ikke må vente et år med neste forsøk.

Du har generelt rett på tre eksamensforsøk på et fag, med mindre det finnes unntak. Slike unntak kan være at faget arrangeres for siste gang. Videre er det slik at en kan ha vansker i hverdagen som gjør at man trenger ekstra hjelp i forbindelse med eksamen. Det kan være fordi man har en diagnose som gjør det vanskelig å konsentrere seg, man kan ha brukket en arm eller kanskje vært uheldig med en hjernerystelse slik jeg var i fjor.

Da kan man få tilrettelagt eksamen. Det kan være gjennom ekstra tid, en person som kan lese opp oppgaven for deg og skrivehjelp for å nevne noe. Dette må man søke om og legge ved eventuell dokumentasjon på. Informasjonen er ikke alltid lett tilgjengelig, så prat gjerne med en studieveileder for å få mer informasjon om hva du har rett på.

Begrunnelse og klage

Mange studenter opplever ofte at de kanskje fikk dårligere karakter på eksamen enn hva de selv forventet. Da er det godt at man har krav på begrunnelse fra sensor på hva som gjorde at en ikke fikk den karakteren man håpte og ønsket seg. Da vil det være lettere å videre bestemme seg for hvorvidt en ønsker å klage på eksamenskarakteren eller ikke.

Det som kan være en ulempe med å klage er at en kan faktisk gå ned i karakter, noe mange glemmer eller ikke helt får med seg. Derfor er det viktig å tenke seg nøye om og lese begrunnelsen grundig før man eventuelt klager.

 

56490375_10161493461945403_9019487577081643008_n

Studentinvolvering

Noe som jeg personlig mener er kjempeviktig i studietiden er å engasjere seg. Delta, bidra og vær med å endre din studiehverdag til det bedre.

I loven om universiteter og høgskoler er det stadfestet at studenter har krav på minst 20 prosent representasjon i organer og utvalg der det tas beslutninger som påvirker studentene. Det betyr at i for eksempel høgskolestyret, så har vi rett på å være representert. Det gjør at våre muligheter for å bli hørt og påvirke er store, og det er kjempeviktig å ta de mulighetene vi får.

Ellers er vi heldige og har et studentombud som kan dette med rettighetene våre mye bedre enn meg. Møter du på hindringer i veien, så anbefaler jeg deg sterkt å kontakte han!

Jeg er også tilgjengelig hvis du ønsker en prat.

Publisert: .
Sist endret: .