Language: NOR | ENG

Gratis kurs- og treningstilbud til studentene på Hamar

Er du klar for å være mer sunn og aktiv i vår ? Jeg og noen av mine medstudenter skal tilby gratis trenings- og kurssamlinger på studiested Hamar som en del av vår siste praksis på bachelor i folkehelsearbeid.  

I slutten av januar startet jeg med den siste praksisen på bachelor i folkehelsearbeid. Dette praksisoppholdet er svært annerledes enn det jeg er vant med fra før.

Dette er første gang på studiet at jeg har et eget emne for praksis, og det er ikke noe fag eller undervisning som er knyttet til det. I dette emnet er klassen delt i flere selvvalgte grupper på 3-4 studenter som driver med et prosjektarbeid i løpet av hele semesteret.

Det var mange spennende prosjekter med ulike målgrupper rundt omkring i Innlandet som gruppene kunne velge ifra. Det som er spesielt med denne praksisen er at vi er involvert i både planlegging, gjennomføring og evaluering av disse prosjektene. Vi er med på å ta beslutninger, får frem våre ideer og prøver oss frem underveis i prosjektet. Dette er et samarbeid mellom studenter og praksisveiledere på de ulike institusjonene, men vi kan også få bistand fra emneansvarlig. 

En aktiv vår på Hamar

Prosjektet som gruppen min valgte heter ¨Livsstilskurs og treningsgruppe for studenter og andre unge voksne¨. Dette er et prosjekt ledet av Frisklivssentralen i Hamar, i samarbeid med SINN.

Målet med prosjektet er å nå ut til våre medstudenter på Hamar med et tilbud som fokuserer på helse og livsstil. Vi har brukt den siste måneden til planlegging, noe som har vært bittelitt krevende på grunn av smittesituasjonen. Vi hadde flere samtaler med veilederen vår og har fått satt en ramme for prosjektet. Vi har jobbet med å bestemme dato, tidspunkt, kurssted, innhold og har også gjort en del av de obligatoriske innleveringene i denne emnet, som refleksjonsnotat og prosjektbeskrivelse.

Vi har også laget et plan for hvordan vi ønsker å markedsføre tilbudet vårt blant studentene slik at vi kan sikre oss deltakere. Nå er vi forberedt på alle mulige scenarioer og er positive til at vi klarer å gjennomføre opplegget vårt på en eller annen måte sett opp mot smittesituasjonen.

Vi vil selvfølgelig helst kjøre det med fysisk oppmøte med økter både inne og ute, men blir det ikke mulig så tar vi alt på Zoom. Dette er et gratistilbud til alle, uansett fysisk form. Vi håper at så mange som mulig kan bli med. Oppmelding er også ikke bindende for hele perioden. Du kan bli med på det du vil og rekker. 

Gode vaner til bedre helse!

Prosjektets motto er ¨Gode vaner gir bedre helse¨. Dette er en periode der vi sitter mye inne og våre gamle rutiner blir snudd litt på hodet. Mange sliter med å justere gjøremålene til disse nye, men forhåpentlig kun midlertidige hverdagene.

Med dette kurset ønsker vi å gi en kort gjennomgang av noen av de viktigste faktorene som bidrar til bedre helse og er med på å forme hverdagene. Tilbudet fokuserer på det å være i aktivitet, men vi ønsker også å formidle kunnskap om kosthold, fysisk aktivitet og søvn, siden alle disse bidrar til å utvikle gode vaner. Under treningsøktene retter vi oppmerksomheten først og fremst mot enkle styrkeøvelser som krever lite utstyr og som er lett gjennomførbare både hjemme og ute. 

Dette opplegget varer i 6 uker med oppstart på 2. mars. Det blir treningsøkter hver tirsdag i tillegg til tre kurs samlinger. Disse blir også på tirsdager, annenhver uke. 

Timeplan og praktisk info

Treningsøkter ute, oppmøte ved stupetårnet på Koigen: 
2. mars, kl.16:00 - 16.45
16. mars, kl. 16:00 - 16.45
6. april, kl.16:00 - 16.45

Treningsøkter inne, oppmøte ved Gymbygget. Dette er fortsatt litt usikker, men i verste fall holder vi disse også ute. Da blir det gjennomført i høgskole parken. 
9. mars, kl.16:00 - 16.45
23. mars, kl.16:00 - 16.45
13. april, kl.16:00 - 16.45

Foredrager, rom C064 på Studiested Hamar, Holsetgata 31
9. mars, kl.15:00 - 15:45. Tema: fysisk aktivitet
23. mars, kl. 15:00 - 15:45. Tema: kosthold
13. april, kl.15:00 - 15:45. Tema: søvn og rus.

Du kan også klikke på vår Facebook-arrangementet ¨ Gode vaner til bedre helse!¨ der du får all informasjon du trenger om opplegget. Vi har 20 plasser for både kurs- og trening og påmelding skjer for hver økt/kurs via Spond. Lenken finner du i arrangementet.

Jeg håper at du har lyst å bli med og tar med dine venner også! Jeg ser frem til å være i aktivitet sammen med dere! 

Reka

Publisert: .
Sist endret: .