Language: NOR | ENG

Forventninger til høstsemesteret

Rose har fullført første året på TV-ledelse. Hva vil høstsemesteret og det neste året bringe? 

Forventningene mine er kanskje litt annerledes denne gangen enn de var da jeg skulle begynne i 1. klasse, men forventninger det har jeg. 

Første året ved HINN var naturlig nok et år med mye nytt. Nytt studie, ny by, ny skole og nye bekjentskaper. Dette er jeg og mine medstudenter nå forbi. Vi har lært hverandre å kjenne, vi kjenner rutinene og miljøet, og vi har mer kunnskap om det faglige stoffet. Men så er det jo en grunn til at dette er en bachelor, og ikke et årsstudium, og det er fordi vi stadig skal bli mer kjent med dette fagområdet. 

Jeg forventer at jeg fra høsten av vil bli kjent med fagstoffet på et enda dypere nivå. Det første året har gått ut på å få prøve litt forskjellige roller og å få innføringer i ulike typer produksjoner. Flere av oss studenter har erfart større interesse knyttet til enkelte av  ledelsesrollene vi har fått teste ut, som vi kan få mulighet til å bygge videre på i det kommende skoleåret. Prosjektene vi skal i gang med er mer omfattende, og jeg ser derfor frem til å få gå enda dypere inn i de forskjellige lederrollene. Ansvarsoppgavene og rollene våre er større, vi får jobbe lengre med prosjektene, og bli mer drevne på de forskjellige verktøyene vi har lært å bruke i de ulike sammenhengene.

Hittil har vi på TV-ledelse fått jobbe med både flerkamera- og enkameraproduksjoner. Jeg har trivdes med begge deler, og har ikke bestemt meg for om jeg liker det ene bedre enn det andre, men kanskje jeg i løpet av det kommende året vil gjøre meg opp en tydeligere mening om dette. Dette året har jeg blant annet fått prøve meg på redaksjonelt arbeid, og det har vært en fin erfaring. Jeg gleder meg til å utvikle dette videre – erfaring gjør deg bedre.

Det fine ved å gå på TV-skolen er at vi får teste ut og bli kjent med ulike roller, og på den måten finne det man liker best. Året som har gått har på mange måter vært et første møte med de ulike rollene og ansvaroppgavene, og etter hvert som jeg har blitt kjent med de kan jeg peile meg inn på det jeg trives best med.

På TV-skolen er vi små klasser, og det medfører at vi blir en ganske sammensveiset gjeng. Jeg synes det er vemodig at tredjeklasse har forlatt oss, men jeg er også veldig spent på det nye kullet. 

Publisert: .