Language: NOR | ENG

Fordelen med å se teorien i praksis

Både skogbruk og utmarksforvaltning er studier som preges av teori. Derimot kan man på mange måter se hvordan teorien fungerer i praksis bare ved å gå ut døra. På Evenstad har vi en god blanding av både praktisk og teoretisk undervisning, som ofte gjør litt tørr teori lett å forstå. 

Studieløpene på de to bachelorgradene i skogbruk og utmarksforvaltning følger hverandre tett, og man har flere felles fag. Spesielt i starten er det mange fag felles, men så spisses det etterhvert. På Evenstad deler vi også året inn i fire, altså deler vi hvert semester i to. Disse fire periodene kalles blokker, og hver blokk har enten ett stort fag eller to små. Etter hver blokk avsluttes faget med en eksamen. Dermed får vi flere små eksamener å forholde oss til, istedenfor å ha hektiske perioder før jul og sommer. Fagene man er innom i løpet av en bachelor varierer mye. Alt fra offentlig forvaltning og rapportskriving til biomedisin er aktuelle fag. 

Min tid på Evenstad så langt

Nå har jeg studert på Evenstad i snart ni måneder. Til nå har vi hatt fem ulike fag, hvor alle er teoretiske med sterk praktisk tilknytning. Dette gjør at vi kan ha vanlige forelesninger den ene dagen, for å så gå ut i felt dagen etterpå å se det vi har lært om i praksis.

På den siste feltøvelsen vi hadde lette vi etter dyrespor og registrerte snødybder i Evenstadlia, rett ved skolen. Dette var i faget økologi og mangfold, hvor vi har lært om hvordan de ulike delene av naturen er avhengige av hverandre. På denne måten lærer vi hvordan feltarbeid skal gjøres i praksis, og vi får se hvordan teorien i skoleboka faktisk stemmer med virkeligheten.   

I andre fag har vi hatt andre typer feltøvelser. Vi har vært ute og samlet inn planter, også har vi gjort mye måling av skog. Her måler vi for eksempel høyde, diameter og tretetthet i skogen. Dette gjør at vi kan komme fram til hva slags tiltak som må gjøres i skogen, enten det er planting av nye trær eller hogst. 

Flere bedriftsbesøk i løpet av studietiden

En annen form for praktisk undervisning vi har er å dra på bedriftsbesøk til ulike deler av tømmernæringa. Vi har besøkt både sagbruk, papirfabrikk og sponplatefabrikk. På disse turene får man mulighet til å følge en tømmerstokk helt fra den kommer inn på sagbruket eller fabrikken, til den kommer ut som et ferdig produkt i den andre enden. I tillegg får vi jo mulighet til å se hvordan det er å jobbe der, og hva slags stillinger som er relevante for oss. 

Kort fortalt kan man si at på både skogbruk og utmarksforvaltning kan man se hvordan utfordringene beskrevet i skolebøkene utspiller seg rett utenfor skolen.  h

Publisert: .
Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Vil du hjelpe oss?

Vi vil bli bedre. Høsten 2021 lanseres inn.no på ny nettløsning. Vi setter pris på om du hjelper oss ved å svare på en kort spørreundersøkelse.

Du kan lese mer her.

Ønsker du å delta?