Language: NOR | ENG

Fem grunner til å studere Folkehelsearbeid

 

Ønsker du å studere men vet ikke hvilken retning du skal gå videre på? Kanskje vil du helst ikke forplikte deg til en bestemt yrke? Da kan kanskje Bachelor i Folkehelsearbeid på studiested Elverum være noe for deg! 

God mandag alle sammen! 

I et tidligere blogginnlegg har jeg allerede fortalt dere om hvordan det er å være student på Bachelor i Folkehelsearbeid og hva slags emner jeg hadde i de tre første semestrene. Nå tenkte jeg å gi dere fem gode grunner til å søke på dette studiet samtidig skal jeg også gi dere litt innblikk i det nye semesteret. 

1. Du får kunnskap du kan selv bruke i hverdagen

Som student på Bachelor i Folkehelsearbeid får du mye kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, om kosthold og ernæring, men du får også vite veldig mye om blant annet effekten av fysisk aktivitet på kroppen og om ulike faktorer som påvirker helsen. Denne er kunnskap som du kan benytte i din egen hverdag når det kommer til for eksempel planlegging av middag, når du er på trening eller leker med barn.

2. God kombinasjon av teori og praksis

Før jeg begynte å skrive dette blogginnlegget snakket jeg litt med medstudentene mine om hva de synes er best med studiet. Det første punktet de nevnte var dette med teori og praksis, og jeg er helt enig med dem. Det er lagt inn mye praktisk undervisning som muliggjør at nesten all teoretisk kunnskap du lærer i klasserommet kan du benytte i praksis på neste undervisning. Et eksempel er aktiv læring når det gjelder barn og unge: du får teoretisk kunnskap om hva aktiv læring innebærer og deretter får du i gruppe mulighet til å lage et ti minutters aktivitetsopplegg til en bestemt aldersgruppe der de kan lære for eksempel matte, samtidig med å være i fysisk aktivitet. 

3. Du sitter ikke bare på klasserommet

Som student innen folkehelse får du undervisning i mange forskjellige arenaer i tillegg til det vanlige i klasserommet. Det er mye som skal skje i idrettshallen og på svømmehallen i det første semesteret. Deretter skal skiløypa ta over hvor det blir mye lek og skigåing, og til slutt finner du deg selv midt i skogen med kart og kompass i hånden. I tillegg skal du ha litt introduksjon i nordic walking, og du skal teste også skøytebanen for noen timer. Høydepunktet i tredje året blir telttur i skogen.  

BeFunky-collage-3

Undervisningsarenaer i løpet av det første vårsemesteret

4. Studiet gir ulike karrieremuligheter

Bachelor i folkehelsearbeid er ikke en profesjonsutdanning, det vil si at du skal ikke få en yrkestittel etter fullført bachelorgrad. For noen kan dette være litt skummelt og kan skape en del usikkerhet, men jeg synes at dette faktisk er ganske spennende. I løpet av studietiden får du mye kunnskap om alle aldersgrupper og har mulighet til å erfare litt hvordan det er å jobbe i privat og i offentlig sektor, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Det vil si at du kan drive både med individuell veiledning og hjelpe enkeltpersoner med endring av levevaner, men du kan også jobbe med planlegging på kommunal, fylkes- eller statlig nivå. Om du er veldig glad i å jobbe med barn, kan du fortsette med  Praktisk Pedagogisk utdanning på studiested Hamar og så jobbe som kroppsøvingslærer. Du blir også kvalifisert å lede gruppetimer og forskjellige lavterskel aktiviteter i nærmiljøet. 

5. Nøkkelord: helse, fysisk aktivitet, kosthold, sykdom, livsstil

Om du er interessert i å vite mer om disse begrepene og om sammenhengen mellom dem så er det en veldig sterk og god grunn til å søke på denne bachelorgraden. Her får du lære mye om faktorer som fremmer helsen og du får grunnleggende kompetanse om tilrettelegging for fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. I tillegg får du grunnleggende kunnskap om hvordan livsstil påvirker kroppen og om hvilke faktorer som bidrar i utvikling av ulike livsstilssykdommer. 

Fjerde semester

Til slutt ønsker jeg å fortelle dere litt om det 4. semesteret jeg har begynt på. Dette er litt spesielt sett opp mot undervisningen jeg har hatt fram til nå siden det inneholder to praksisperioder, en i mars og en i april. Begge to er observasjonspraksis, det vil si at vi får innblikk i hvordan frisklivssentraler jobber når det kommer til veiledning av brukere som ønsker livsstilsendring, men vi får også sett nærmere på hvordan kommuner eller fylkeskommuner utfører tiltak som fremmer innbyggernes helse.

I tillegg har vi et veldig omfattende fag som heter epidemiologi, der vi lærer om hvordan man kan måle helsen i befolkningen og hvordan sykdom og ulike helseplager utvikler seg. Det er et spennende emne, og selv om det inneholder mye teori, fikk vi også en praktisk gruppeoppgave der vi skal finne statistikk på et valgt tema. Jeg og min gruppe skal sammenligne to kommuner i Innlandet basert på utvikling av overvekt og fedme. 

Jeg håper at dette innlegget blir nyttig for mange av dere som kanskje føler dere litt planløse akkurat nå eller for dere som vurderer å søke Folkehelsearbeid. 

Reka

Publisert: .
Sist endret: .