Language: NOR | ENG

Fem gode grunner til å ta master ved HINN

Andrea er godt i gang med mastergraden sin. Her deler hun sine fem beste grunner til at du bør gjøre som henne, å ta master ved HINN. 

Nå er jeg godt i gang med mitt andre år på Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse ved studiested Rena, og jeg angrer ikke ett sekund på at jeg fortsatte mine studier her. Mange nye masterstudenter er nå i høst i gang med sine studier, og jeg tenkte derfor å dele fem gode grunner til hvorfor jeg vil anbefale å ta mastergrad ved Høgskolen i Innlandet.

Godt læremiljø og tett samhold

Allerede fra starten av første semester ble det etablert et godt miljø blant oss på masteren. Studentene må ha en viss kompetanse for å være kvalifisert til studiet, og mange har ulik bakgrunn fra bachelor-nivå. Dette gir den fordelen at vi drar hverandre opp og får innspill og perspektiver fra flere hold. Et miljø der vi arbeider sammen og hjelper hverandre å lære er definitivt essensielt både for å lære, men også for å trives på studiet da samholdet her er unikt.

Nært forhold til foreleserne

Her på Rena får vi også raskt utviklet et godt forhold til foreleserne. Det er mindre klasser, noe som gjør at det blir lett å få kontakt og skape en relasjon. Det er jo mulig å ta master her både på deltid og heltid, og det varierer derfor hvor mange vi er i klassen, avhengig av faget. Noen fag har vi sammen med økonomistyring, og da blir det en større klasse. Men den er fremdeles liten nok til at vi kan prate med læreren og få personlig oppfølging underveis. I andre fag hvor det kun er studenter fra markedsføringsledelse er vi gjerne i underkant av femten studenter som skaper et supert rom for diskusjoner i forelesningene, i tillegg til at foreleseren tar seg tid til å bli kjent med hver enkelt student.

Gunstige økonomiske forhold

Det er ingen tvil om at de økonomiske forholdene på et sted som Rena gjør det mye lettere å være student. Semesteravgiften på rundt 800 kroner er jo en stor fordel i seg selv, i tillegg til at det er rimelig å bo på Rena. Dette gjør det mulig å studere på fulltid uten å måtte ha en jobb ved siden av studiet. Å kunne fokusere fullt på studiet når du tar master på heltid vil jeg absolutt si at er en fordel.

Varierte spesialiseringer

Her på Rena er det jo mulighet for å ta flere spesialiseringer. Ikke bare er dette en fordel fordi du får studert innen den retningen du selv ønsker og som passer deg best, men du får også innspill fra studenter med en annen bakgrunn og med andre forutsetninger. Dette fører til at alle får en dypere forståelse ettersom flere perspektiver på temaer blir relevant både i forelesninger og når vi arbeider med arbeidskrav og eksamen utenom forelesninger. På Rena kan man spesialisere seg i tre retninger når man tar master i økonomi og ledelse:  markedsføringsledelseøkonomstyring, og  digital ledelse og business analytics.

Videre muligheter

En mastergrad vil alltid være en fordel å ha, og hvis du har økonomisk bakgrunn fra bachelornivå får du også siviløkonom-tittelen ved å ha fullført Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Studiet kan også kvalifisere deg til å gå videre med en doktorgrad og forskerkarrière om du ønsker å gå den veien.

Jeg skal innrømme at det som har vært mest positivt med studiet for min del har vært nettopp læringsmiljøet vi på masterlinjene har utviklet. Det er mye samarbeid, spennende folk, lærevilje og en gruppe mennesker som i stor grad arbeider og drar i samme retning og er engasjert i å lære. Med et sånt miljø blir det moro å studere disse to siste årene og jeg ser frem til det neste året allerede.

Publisert: .
Sist endret: .