Language: NOR | ENG

Fem gode grunner til å studere pedagogikk

Å studere pedagogikk har gjort meg til en bedre person. På hvilken måte og hvorfor du bør vurdere å studere det samme som meg for å bli en bedre utgave av deg selv kan du lese om i mitt siste blogginnlegg. 

Pedagogikk handler om oppdragelse og undervisning. Du tenker kanskje at studiet kun er relevant dersom du skal jobbe med dette. Det stemmer ikke. Jobbmulighetene er mange, men mine fem grunner handler om personlig vekst og hvordan studiet har gjort meg til en bedre person.

Jeg angrer ikke på mitt studievalg

I utgangspunktet var ikke årsstudium i pedagogikk det studiet jeg aller helst ønsket meg inn på.

Jeg visste egentlig ikke hva pedagogikk handlet om en gang, kun at det var relevant om du skal jobbe med barn. Jeg tenkte som jeg hører mange andre også si at «pedagogikk er vel greit å ha med seg uansett». Derfor satte jeg det som 2.valg i søknaden, og angrer ikke et sekund på det. 

COLOURBOX17732749

Så langt har min erfaring med studiet vært over all forventing, og det føles derfor veldig naturlig å skrive litt om det jeg ser på det som det beste med å studere pedagogikk.

1. Vi lærer om skape gode læringsmiljø

Den første grunnen til at du bør vurdere å søke pedagogikk er at vi lærer hva et læringsmiljø faktisk er og hvorfor og hvordan vi kan skape et godt læringsmiljø.

Læringsmiljø er alt rundt oss som påvirker hvor godt vi lærer. Alt i fra luft, stoler og bord, men ikke minst hvordan du selv skal opptre for å gjøre egen og andres læring best mulig.

Dette uttrykket ble vi introdusert for i vår første uke, og det er første gang jeg har opplevd i skolesammenheng at læringsmiljø blir aktivt fulgt opp gjennom året, og ikke kun blitt sagt at «vi skal ha et godt læringsmiljø». 

Læringsmiljø

Hva påvirker din læring? Hvordan påvirker det andre om du kommer for sent, har et negativt kroppsspråk, eller er «gratispassasjer» på gruppeoppgaver? Hvorfor og hvordan kan jeg bidra til andres læring slik at det også påvirker dem til å bidra til et godt miljø. 

Dette er felles virksomhet som hver enkelt kan dra enten opp eller ned. Ved å bli bevisst på det kan man dra i riktig retning både som student og i fremtiden som arbeidstager. 

2. Forelesninger og seminarer med stort faglig utbytte

Forelesninger og seminar er arenaer hvor vi møter andre studenter og kan lære. Det er mange måter å legge opp dette på, og dette året har vært annerledes så klart. Til tross for dette synes jeg det har blitt løst veldig godt hos oss, og vi studenter har blitt lyttet til for å få en så god gjennomføring som mulig.

Jeg fikk erfare noen fysiske forelesninger, men det meste har vært digitalt. Jeg synes det tidvis er svært krevende å holde konsentrasjonen i Zoom da det er lettere å bli distrahert enn i en forelesningssal.

Jeg har satt veldig pris på at forelesningene har blitt lagt ut som opptak, slik at det har vært mulig å se dem på et tidspunkt jeg er mer opplagt, eller se om igjen det jeg ikke fikk med meg. 

COLOURBOX20510474

Hver uke har vi obligatoriske seminarer hvor vi treffes og jobber sammen i mindre grupper. I forkant får vi tilsendt hva vi må forberede og hva som skal gjøres på seminaret. Vi diskuterer og debatterer pensum i gruppene og deler deretter i plenum. Slik får vi ulike syn og vinklinger på tema som utvider vår kunnskap ytterligere.

Disse seminarene har under pandemien vært et av ukens høydepunkter for meg. Vi får mulighet til å snakke med andre og stemningen er uhøytidelig, så vi kan være saklige og samtidig ha det gøy!

3. Tett oppfølging og tilbakemeldinger

Tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk er for meg avgjørende for å kunne utvikle meg til å bli enda bedre. Noe av det jeg har vært mest fornøyd med som pedagogikks-student er nettopp dette.

Når vi har gjort arbeidskrav har jeg fått tilbake gode og utfyllende kommentarer som har vært enkle å forstå. Vi har flere ganger også blitt tilbudt muntlige veiledninger og tilbakemeldinger én til én. Dette har gjort det mulig å diskutere nettopp det jeg selv har hatt behov for. 

COLOURBOX14148793

Det har heller aldri vært noe problem å få hjelp når det har vært behov for det.

En gang under et arbeidskrav sendte jeg en fredagskveld en e-post med spørsmål knyttet til oppgaven. Litt senere samme kveld fikk jeg tilbake e-post med utfyllende svar med gode veiledninger på mine spørsmål.

Dette er så klart noe jeg ikke forventet, men det sier noe om hvor mye seminarlederen bryr seg om studentenes læring og progresjon. Jeg har aldri før opplevd at den som skal lære meg har vært så opptatt av at jeg skal lykkes.

4. Refleksjon rundt eget liv

Det å faktisk kunne se en direkte nytte av det vi lærer er spennende. Pedagogikk omgis vi av hver eneste dag, så mulighetene for å reflektere over pensum opp mot eget liv er stor.

I løpet av året lærer vi om blant annet oppdragelse, undervisning og sosialiseringen vi disponeres for daglig. Hva som former deg til den personen du blir.

Jeg bruker mye tid på å tenke over det vi har lært, og prøver å knytte det opp til egne erfaringer. Jeg kan nå knapt se en film en gang uten å begynne å tenke på pensum. Det er slik jeg går fra å ha lært det, til å ha forstått det.

COLOURBOX5294079

Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har fått «flashbacks» til opplevde situasjoner eller hendelser jeg har observert. For eksempel egen oppdragelse, eller ting lærere har sagt eller gjort. Oppførsel fra enkelte tidligere lærere jeg før ikke har tenkt over, har jeg nå tenkt «hvordan kunne h*n si noe sånn? Det er jo helt forferdelig!»

Jeg har blitt mer reflektert over hvordan jeg bør møte andre mennesker. Hvor stor betydning en selv kan ha på andres liv, og hva som er etisk riktig i ulike sosiale settinger. 

5. Du blir en bedre utgave av deg selv

Dette er en slags oppsummering og et resultat av de fire første punktene.

I oppdragelsen av barn er utfordringer, mestring og anerkjennelse viktig for utvikling og personlig vekst. Jeg tenker at uansett hvor du er og på vei i livet, og om du bruker det vi lærer, kan det gjøre en forskjell for menneskene rundt deg i hverdagen også. Du blir rett og slett en bedre utgave av deg selv og får en større forståelse for ulike typer mennesker, og hvordan du bør møte disse.

Dette var en kort redegjørelse rundt hva jeg sitter igjen med kun etter et drøyt halvt år med pedagogikk. Jeg anbefaler det til alle, og det kommer godt med uansett hva du har til fremtidsplaner. 

Takk for denne gang!

John-Are

Publisert: .
Sist endret: .