Language: NOR | ENG

Fem gode grunner til å studere på TV-skolen

Etter to år med å studere bachelor i TV-regi har jeg blitt godt kjent med TV-skolen, og vil i dette innlegget gi deg fem gode grunner for å velge nettopp denne studieretningen.

Praktisk arbeid
1. Vi får praktisk undervisning

TV-skolen er praktisk lagt opp med tanke på undervisning og praksis underveis. På TV-skolen får du testet dine evner i praksis under prosjekter og produksjoner som skal simulere hvordan det er i TV-bransjen. Du følger en ide til det blir et ferdig prosjekt, og når du er ferdig med bachelorgraden din vil du sitte igjen med mye praktisk erfaring etter å ha jobbet med diverse produksjoner innenfor ulike sjangre. Du lærer av å gjøre, og blir godt forberedt på hva som venter deg i arbeidslivet.

På TV-skolen lærer du ved å gjennomføre praktiske produksjoner, der du fyller rollen som det du utdanner deg som (for eksempel prosjektledelser regi, foto, lyd og så videre). Du får da følt på hvordan det er å være i rollen i praksis istedenfor å lese om hvordan du skal te deg i rollen i pensumbøker. Dette gjør at du da blir mer komfortabel i rollen din før du går ut i arbeidslivet.

Du utforsker ulike sjangre, som for eksempel (på flerkamera): gameshow, sport, debatt, samtaleproduksjon, musikkproduksjon, nyhets- og magasinproduksjon. På enkamera jobber du med sjangre innenfor dokumentar som for eksempel: personportrett, miljøportrett, samfunnskritisk dokumentar og kortdokumentar. Du fullfører også din bachelorgrad med å lage et større bachelorprosjekt som knytter sammen alle erfaringene du har gjort deg i løpet av dine tre år på TV-skolen.

Team
2. Du lærer å jobbe i team

TV-produksjon er preget av samarbeid og det å jobbe i team. I og med at TV-skolen er strukturert i prosjekter der man fyller rollene som man spesialiserer seg i, gjør dette at du får god erfaring med hvordan du i din spesialisering samarbeider og fungerer sammen med andre fagfunksjoner. For at produksjonene skal gå rundt er man også avhengig av at alle fagfunksjonene spiller sammen på en god måte. Dette gjør at du får kjenne på hvordan dette foregår og hvor vesentlige alle rollene er i en slik TV-produksjon for å få hjulene til å gå. Dette skaper en unik form for samhold i teamet. Du lærer også hvordan det er å være leder av et team, og hvordan det er å bli ledet.

 

Spesialisering
3. Du kan spesialisere deg innenfor et spesifikt fagfelt, eller flere

Det er tre hovedlinjer på TV-skolen, teknikk, regi og ledelse. Disse tre linjene er igjen delt inn i flere fagfelt: Flerkameraregi og flerkamerateknikk, enkameraregi og enkamerateknikk, prosjekt- og produksjonsledelse.
Du kan velge å spesialisere deg i disse, og du kan også velge å spesialisere deg dypere innenfor en av disse. På flerkamera teknikk kan du for eksempel fokusere på: foto, lyd, teknisk ledelse, lys, grafikk og mye mer. Dette gjør at du kan bli en ekspert på eget fagfelt og utvikle deg som spesialist. Du kan også velge å kombinere disse og bli god i flere fagfunksjoner. På TV-skolen får du en unik kompetanse, der det bare er du som setter grenser for mulighetene innenfor ditt fagfelt og hva du kan lære. 

 

Praksis
4. Praksis og veiledning av bransjen

I løpet av din bachelor på TV-skolen vil du tilbringe seks til åtte uker i bransjen som praktikant. Her vil du utforske din spesialisering. Du vil få kjenne på hvordan det er i bransjen, og kan ta med disse erfaringene inn i resten av din bachelor på TV-skolen. Praksis er også en god mulighet for å skaffe seg kontakter i bransjen, og vise seg frem.Hvis du ønsker å jobbe i TV-bransjen er det lurt å ha gode kontakter ettersom det ofte er slik du får jobb. 

TV-skolen har også en del veiledere, både ansatte på skolen og innleide fra bransjen, som har god kompetanse og erfaring fra å jobbe i bransjen. Veilederne på TV-skolen har også sine spesialiseringer og er gode på sine fagfelt. Dette gjør at TV-skolen følger TV-bransjens eksempel i form av teknikk og arbeidsmetoder. Derfor er TV-skolen en fin måte å jobbe med TV-produksjon, der man også har mulighet til å prøve og feile. Veilederne er også gode kontakter inn i TV-bransjen.

 

Sosiale
5. Det sosiale

Det at vi jobber tett sammen på TV-skolen gjør at vi får et unikt felleskap. Dette fordi vi samarbeider og blir kjent med hverandre på en unik måte. Vi er sammen hele dagen på produksjon, og tilbringer store deler av fritiden sammen. De fleste av oss holder kontakt etter fullført bachelorgrad, og du kan forvente at du kommer til å sitte igjen med vennskap som varer livet ut.

Vil du lese mer om TV-skolen kan du klikke deg inn her: https://www.inn.no/studier/studietilbud/film-tv-og-spill/tv-skolen 

Publisert: .
Sist endret: .