Language: NOR | ENG

Et vellykket studievalg

Jeg hadde aldri vært på Lillehammer før jeg flyttet hit for å studere barnevern høsten 2019. Men selv om jeg ikke kjente byen eller noen personer her har det vist seg at jeg traff både med studium og studiested. Hva er grunnen til at jeg trives så godt her? 

 

Før jeg flyttet til Lillehammer for å studere bachelor i barnevern kjente jeg ingen i byen. Jeg hadde så vidt hørt litt om byen og studiet, og når jeg nå ser tilbake på avgjørelsen om å flytte hit for å studere angrer jeg ikke et sekund på valget mitt. For det er mange grunner til at studenttilværelsen min har blitt vellykket. 

Stor faglig variasjon

Som student på barnevern får du en utrolig varierende studiehverdag. Ingen dag er lik, og på kort tid lærer du mye. Jeg visste selv ikke helt hvilke forventninger jeg skulle ha til utdanningen før jeg begynte.

Før studiestart visste jeg at det var noe som het barneverninstitusjon og barneverntjeneste. Jeg trodde at jeg visste hva det var og hva de gjorde, men læringskurven var bratt. Barnevernet er komplekst og rent faglig lærer vi utrolig mye.

Det høres kanskje skremmende ut, men alt henger sammen og du får god støtte i læringen. Derfor er jeg glad for at jeg valgte barnevern på Lillehammer. Du blir utfordret faglig, diskuterer godt i kollokviegrupper og lærer å jobbe selvstendig og godt med andre. Innholdet i forelesningene varierer fra seminarer med gjesteforelesere til diskusjoner med forelesere, rollespill og mye mer. Utdanningen varierer veldig mellom praktisk og teoretisk læring.

Klassekameraters intro til nye studenter fadderuka 2020

Dyktige forelesere

Jeg er student på mitt sjette studieår. Før jeg kom til Lillehammer tok jeg en annen bachelor samt noen andre fag. Jeg har hatt mange gode forelesere, men det er på Lillehammer jeg forsto hva en god og solid foreleser er.

Jeg har opplevd god oppfølgning, solid kontakt og nyttige tilbakemeldinger når jeg har hatt behov for det. Jeg har opplevd å bli møtt med åpne dører og gode samtaler, om det så er noe jeg vil snakke om faglig eller privat. Selv de gangene de kanskje ikke har hatt mye tid, så har jeg opplevd at de setter av tid. Kontakten og oppfølgingen fra fagmiljøet har vært helt avgjørende for at jeg har klart meg godt gjennom studiet på Lillehammer. Som andre opplever man at livet skjer, og den støtten de har gitt har vært fantastisk.

Studentmiljøet er fantastisk

Det er ikke til å stikke under en stol at pandemien har påvirket hvordan vi studenter har og har hatt det sosialt. På tross av det har det sosiale miljøet jeg er i på Lillehammer vært kjempeflinke til å ivareta hverandre og møtes på forsvarlige måter.

Dette gjelder både det engasjerte miljøet der du kan delta i en forening, men også kollokviegruppen og vennene mine på studiet. De har vært helt avgjørende for at jeg har hatt det bra under pandemien og jeg er veldig glad for at jeg ikke har vært så hardt rammet slikt sett. 

1DC195C9-14F5-4775-A9C5-A5D0DEAE4674

Dette er noen få ord om hvor bra det er å studere på barnevern på Lillehammer, og jeg kunne nok skrevet mye mer. Jeg er ikke fremmed for at du tar kontakt hvis du lurer på noe, og slår gjerne av en prat på telefon eller zoom for å fortelle mer.

Ta vare - Fatema

Publisert: .
Sist endret: .