Language: NOR | ENG

Et spennende semester på barnevern

Det kan være tungt å studere når mye foregår på nett på grunn av covid-19. Heldigvis har innholdet nå vært såpass spennende, med gode kollokviegrupper som møtes fysisk når en kan. Vi lærer mye om psykologi, risiko og samfunnets rolle og forventning. 

 

 

Nå er jeg godt i gang med mitt andre år og tredje semester i barnevernsutdanningen. I fjor hadde vi et stort fokus på å bli kjent med faget, rollen og ulike situasjoner vi kan møte på. Vi hadde en del rollespill og diskusjoner om ulike scenarier, og lærte mye om hvordan vi skal forstå barn. Hvordan barn og unge inkluderes i ulike arenaer som skole, fritid, familie, hva som fremmer barn og unges oppvekstvilkår, hvilke risikoer barn møter på i hverdagen, hvordan ulike faktorer påvirker barn og mye mer.

Dette studiet har på ett år gitt meg utrolig mye, og jeg merker allerede at jeg tidvis tolker og leser situasjoner på annen måte enn tidligere. Dette semesteret går vi mer inn på det psykologiske og hvordan vi forstår barn og unges utvikling.

Utviklingspsykologi

Utviklingspsykologi handler kort fortalt om hvordan vi mennesker fra fødselen av utvikler oss, og hvordan ulike forhold kan påvirke barn på både en positiv og negativ måte. Når et barn blir født, skal det utvikles videre til å bli et voksent selvstendig menneske. Miljøet det vokser opp i påvirker dette, og det er viktig for hjernens utvikling at barnet blir stimulert. Hvis er barn opplever omsorgssvikt, vil kanskje ikke hjernen utvikle seg slik det forventes og barnet utvikler seg ikke.

Dette er min måte å enkelt forklare litt av det vi gjennomgår dette semesteret. Det er litt komplisert, men med gode forelesninger og diskusjoner har det heldigvis vært lettere å forstå og tilegne seg kunnskapen rundt barns utvikling.

Vi lærer om blant annet motorisk, språklig og følelsesmessig utvikling. Det jeg synes har vært ekstra spennende er følelsesmessig utvikling, for du lærer mye om hvorfor mennesker kanskje reagerer slik de gjør og hvordan de forholder seg til ulike situasjoner. Humor, glede, tristhet og sinne. Faget er komplisert, men utrolig givende.

Oppvekst og samfunnet

Noe annet spennende vi har hatt mye om og fortsatt vil lære en del om er resiliens. Resiliens er når et barn på tross av risiko i oppveksten klarer seg bra. Krangler foreldrene mye hjemme, er det rus eller vold for å nevne noen eksempler, så er det barn som utvikler seg til å være godt fungerende likevel. 

Barn og unge vil også i samfunnet oppleve å bli møtt på ulikt vis, og dette diskuterer vi mye. Et eksempel jeg diskuterte litt med foreleseren vår er rusmisbruk. Vi prater mye om rusmisbruk på studiet, blant annet hvordan foreldres rusmisbruk kan påvirke barn og ungdom, og hva som gjør at ungdom blir rusmisbrukere.

Vi prater også en del om rusmisbruk når vi prater om avvik, at man bryter med lover og normer ved å for eksempel prøve eller bruke cannabis. Men hvordan skal vi definere rusmisbruk? En person vil si at ved å bruke cannabis en gang i blant kanskje slik noen ungdommer gjør i dag er rusmisbruk kriminelt, mens andre vil ikke se på det slik. I noen kulturer vil alkohol være et avvik, mens i andre er det en normal del av festen. Vi prøver gjennom studiet å nyansere måten vi ser på bruken av ulike rusmidler, for det betyr ikke at du misbruker noe ved å prøve det en gang eller ved å ta deg et glass med venner hver helg. 

Et komplisert studium

Barnevernsfaget er utrolig komplisert, men spennende. Jeg skulle gjerne klart å forklare ting bedre og mer i dybden, men sitter selv med forberedelser til eksamen som er om to uker! Det er ikke alt jeg enda forstår helt, men jeg har kort forsøkt å oppsummere noen sentrale deler vi har hatt om. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har en god kollokviegruppe å forholde meg til, der vi diskuterer disse temaene mye og deler ulike synspunkter. Her utvikler vi våre tanker og perspektiver, og nyanserer ting på en god måte. 

Jeg spent på om jeg klarer å forklare dette bedre for sensor på eksamen. 

120902435_803531893754652_3316572047995749076_n

Hilsen Fatema, som er veldig flink på hyppige pauser.

Publisert: .
Sist endret: .