Language: NOR | ENG

En guide til Bachelor i Folkehelsearbeid

Er du glad i å jobbe med mennesker, liker å være i aktivitet og ønsker en variert arbeidsdag i framtiden? I så fall anbefaler jeg deg å vurdere Bachelor i Folkehelsearbeid, for det kan være studiet for deg. 

Bachelor i Folkehelsearbeid er en veldig spennende og flersidig utdannelse som gir bredt kunnskap om hvordan ulike faktorer som fysisk aktivitet og kosthold påvirker helse, og hvordan det er å jobbe med mennesker som ønsker å utføre livsstilsendring. I dette blogginnlegget vil jeg se nærmere på det viktigste du bør vite om studiet. 

1. Det faglige innholdet på studiet 

Studiet inneholder mange varierte emner i løpet av tre år. I det første studieåret rettes oppmerksomheten mot ulike type fysisk aktivitet, anatomi, fysiologi, treningslære og ernæringslære, samt helsepedagogikk og folkehelsearbeid. Det er mye uteaktivitet som for eksempel orientering, stavgang, langrenn, skøyter og sykling, men det er også svømming, step, styrke og spinning. Disse øktene forbereder deg på å kunne gjennomføre lavterskel gruppeaktiviteter til ulike aldersgrupper i forskjellige arenaer. Du lærer også om ulike livsstilsykdommer og får en introduksjon i hvordan de kan forebygges. Det er veldig god balanse mellom de teoretiske og praktiske øktene, og du får fort mulighet å teste teorien i praksis.

DSC_1698

En økt i idrettshallen

Det andre studieåret inneholder litt mer teori, men det er også en del økter på kjøkkenet med matlaging og noen uteaktiviteter. Her er det fokus på både barn, voksne og eldre. Du får også et sosiologisk innblikk i folkehelsearbeid og ser på hvordan blant annet kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status påvirker befolkningens helse. Det er også mye fokus på psykologi.  Du får kunnskap om ulike samtalemetoder som veilederne bruker for å hjelpe pasienter med livsstilsendring. Et annet stor tema er helseepidemiologi som inkluderer læren om både livsstils- og smittsomme sykdommer. I tillegg får du også innsikt i hvordan folkehelsearbeidet i Norge organiseres fra det statlige til det kommunale nivået. 

I tredje året der bacheloroppgaven nærmer seg blir det viktig å vite mer om ulike forskningsmetoder. Det blir også mer praktiske økter. Et annet spennende emne det tredje året er Innovasjon, entreprenørskap og personlig utvikling, men det blir også fokus på hvordan offentlige og private aktører kan tilrettelegge for helsefremmende aktivitet. 

20190324_114909

Bli med oss ut!

2. Praksis på studiet

Det er fem praksisperioder inkludert i bachelorgraden. I det andre semesteret har vi et opphold på tre uker i SFO. Her skal studentene gruppevis planlegge og lede ulike aktiviteter rettet mot barn. Under emnet Helsepedagogikk får man en grundig forberedelse på hvordan å tilrettelegge aktiviteter til barn og motivere dem gjennom mestring.

Det fjerde semesteret inkluderer to  femdagers observasjonspraksis, en på frisklivssentral eller lignende og en hos kommunen eller fylkeskommunen. Her er målet å få et innblikk i hvordan helsesamtaler om livsstilsendring foregår mellom folkehelsearbeidere og brukerne, og samtidig se hvordan helsefremmende og forebyggende tiltak forberedes og utarbeides på ulike politiske nivåer.

I det tredje studieåret er det praksis i begge semestre. Det første retter fokus mot tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv der du skal planlegge og lede aktiviteter i 15 dager til ulike målgrupper. Det siste praksisoppholdet er karakterisert av planlegging, gjennomføring og evaluering. Her skal studentgrupper undersøke aktuelle helsefremmende og forebyggende tiltak hos relevante institusjoner i løpet av åtte uker. 

3. Opptakskrav 

Opptakskravet for studiet er generell studiekompetanse.

Du kan også søke på Bachelor i Folkehelsearbeid om du har fullført Årsstudium i Idrett, Årsstudium i mat, ernæring og helse, Årsstudium i sosialpedagogikk eller Årsstudium i friluftsliv. Dette gjøres via høgskolens lokale opptak og i så fall søker du deg direkte inn på det andre studieåret. 

4. Mulighetene for utveksling

Det er tilrettelagt for utveksling i tredje eller femte semester. Blant destinasjonene finner du Australia, USA og Sverige. Ved å reise på utveksling får du en unik mulighet til å se hvordan andre land jobber med sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid og hvordan de setter i gang tiltak som motiverer befolkningen til en aktiv livsstil. Du kan få mer informasjon om utveksling på høgskolens nettside.

5. Hvordan jeg personlig opplever studiet 

Jeg trives veldig godt som student på Bachelor i Folkehelsearbeid. Jeg er en person som liker å jobbe med mennesker, er veldig glad i å være i bevegelse og ha mye som skjer rundt meg. Jeg er veldig fornøyd med at studiet har såpass mye praktisk undervisning i ulike omgivelser og mange ulike praksisplasser. Bachelorgraden forbereder meg til arbeidslivet i veldig stor grad. Vi har flinke og engasjerte forelesere med mye arbeidserfaring og de er alltid tilgjengelige for spørsmål. Jeg er også veldig tilfreds med selve studiestedet i Elverum og de ressursene vi som studenter har tilgang til. Les min tidligere blogginnlegg om Studiested Elverum om du ønsker å få en liten tur rundt bygningen. 

2020-01-27 06.50.58 1

Noen av de essensielle

 

Jeg håper at dette var en nyttig sammendrag av det viktigste du bør vite om dette studiet. Ikke nøl med å kontakte meg om du har spørsmål! 

Ha en fin dag videre!

Reka

Publisert: .
Sist endret: .