Language: NOR | ENG

Eksamensperioden på grunnskolelærerutdanningen

I dag er det to uker til min første av totalt to eksamener før sommerferien. Når man går grunnskolelærerutdanning for 5-10. trinn har man ofte to fag, med egne eksamener. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om eksamensperioden min.

Muntlig eksamen

Om to uker er jeg ferdig med den første eksamenen min. Jeg er første student ut i kullet mitt, og gleder meg til å få det overstått. Muntlig eksamen i år foregår via Zoom på Internett. Heldigvis har høgskolen utarbeidet gode retningslinjer, så det skal nok gå greit. Jeg er bedre til å uttrykke meg skriftlig enn muntlig, så jeg er ikke så veldig glad i muntlig eksamen. Jeg tror derfor at det vil hjelpe meg å kunne sitte hjemme i kjente omgivelser.  Kanskje roer nervene seg noe da, sammenlignet med om jeg skulle hatt muntlig i et ukjent rom?

En liten funfact: Rett før jul hadde vi muntlig eksamen i naturfag i emnet «Naturfag på ungdomstrinnet». Jeg dro i det jeg trodde var god tid, men det ble det ikke. Jeg må opp en bakke for å komme meg til hovedvegen og den bakken var meget glatt. Det var faktisk så glatt at jeg ikke kom opp bakken. Jeg prøvde flere ganger, men sklei bare ned igjen. Jeg var også innom grøfta en tur. Heldigvis fikk jeg tak i søskenbarnet mitt med traktor, som kom og hjalp meg opp bakken. Etter en svært nervepirrende stund, så rakk jeg eksamen på minuttet!

Fokus på rødt kjøtt 

I forkant av eksamen skal vi utarbeide et tverrfaglig undervisningsopplegg over en periode. Her skal naturfag veie tyngst, men det skal være tre fag til. Temaet er bærekraftig utvikling og min problemstilling er «Bør vallsetinger slutte å spise rødt kjøtt?».

I undervisningsopplegget skal vi ha mål, ulike arbeidsmåter, vurderinger o.l. Vi skal også gjøre rede for hva elevene skal lære i naturfag, hvordan man legger opp til dybdelæring og hvordan elevene skal få handlingskompetanse.

Som dere sikkert skjønner er det en ganske omfattende oppgave. Dette arbeidet skal være grunnlaget for de 15 første minuttene av eksamen. Lærer og sensor stiller spørsmål til det jeg har laget, før jeg blir spurt om resten av pensum de siste fem minuttene. Jeg jobber på spreng for å bli ferdig med opplegget, sånn at jeg kan starte den generelle lesingen ordentlig.

Hvordan det ser ut når Trine leser til eksamen

Hvordan det ser ut når Trine leser til eksamen

Skriftlig eksamen

I faget pedagogikk og elevkunnskap skal vi ha 48-timers hjemmeeksamen i starten av juni. Her har vi alle hjelpemidler tilgjengelig. Vi skal skrive en oppgave som går på vurdering, tilpasset opplæring eller digital skole. Vi får tre oppgaver vi kan velge mellom og akkurat hvordan oppgavene blir vet vi ikke ennå. 

Mine eksamensforberedelser

For min del vil eksamensforberedelsene først og fremst rettes mot naturfag, siden det er den eksamenen jeg er mest nervøs for, i tillegg til at den er muntlig og leting i pensum ikke er mulig. Vi har fått læringsmål, aktuelle spørsmål og hvor i pensum vi finner aktuell informasjon. Dette er til god hjelp, så når jeg først kommer i gang blir det å fokusere på det jeg vet jeg ikke har kontroll på. Etter det vil jeg jobbe bredere og finne de røde trådene mellom temaene.

I tillegg har vi anledning til å delta på prøvemuntlig og repetisjon ledet av foreleserne, som jeg selvfølgelig møter opp på. I pedagogikk og elevkunnskap vil jeg repetere de overordnede temaene og begrepene,  i tillegg til å få en god oversikt over pensum. Den siste tiden før eksamen er det flere økter med repetisjon, fagsamtaler o.l. Dette kan naturlig nok være greit å få med seg.

Noen utfordringer på veien 

Jeg skal ikke stikke under en stol at jeg sliter litt med å komme godt i gang med eksamenslesinga. Det er mye å ta tak i, i tillegg til at hodet gjerne vil gjøre andre ting. Selvdisiplinen får testa seg godt i disse dager. For min del handler det bare om å komme i gang, for når jeg først har begynt så går det greit.

Et lite eksamenstips på slutten: Finn din måte å lese på og stol på den.

Publisert: .
Sist endret: .