Language: NOR | ENG

Eksamen på TV-skolen

Eksamenstiden er rett rundt hjørnet på høgskoler og universiteter over hele landet. Mange skal gå inn i eksamensbobla for å bli der en stund. På TV-skolen fungerer dette i praksis litt annerledes enn på andre studier.

Mange høgskolestudenter er nok vant til at eksamen gjerne går ut på at man sitter i et rom sammen med andre og skriver en oppgave, eller at man skriver en hjemmeeksamen som skal leveres innen en frist. Sammenlignet med mange andre høgskolestudier er TV-skolen basert på mye mer praktisk læring. I motsetning til mange andre studier som har færre undervisningsdager i løpet av uken, men mer egenarbeid og lesetid, har TV-skolen mer obligatorisk undervisning, og vi jobber prosjektbasert. Vår eksamen kan derfor skille seg litt ut fra andre studier.

Prosjektbasert eksamen

Vi leser oss ikke nødvendigvis opp til noen store eksamener, men jobber som oftest i prosjekter som blir evaluert senere for at vi skal ta lærdom av det. Lærdommen du har tatt fra prosjektet må du også redegjøre for i et refleksjonsnotat. Siden eksamen gjerne er prosjektbasert er den derfor rettet mot det spesifikke prosjektet vi har jobbet med. 

Vår eksamen for dette semesteret er en oppgave som vi kaller idé til pitch. Dette går ut på at vi sammen i mindre grupper jobber med å utvikle en idé til et programkonsept, som vi skal utarbeide så godt at den er klar til å pitches. En pitch er en slags fremføring for det konseptet du har arbeidet med, for å selge inn idéen din. Og det kan jo for mange høres ut som en ganske enkel og grei oppgave som er fort unnagjort. Men eksamenen vår handler ikke kun om denne pitchen vi skal fremføre. Den handler vel så mye om arbeidet som ligger bak. Det er nemlig veldig mye som må være på plass for at en idé kan pitches, i tillegg er det også en prosess man skal igjennom for å komme frem til idéen.

Idé til pitch

Vår idé bygger på et dybdeintervju vi har gjort av en person i en gitt målgruppe, og idéen vi har kommet frem til skal være noe som passer perfekt til den brukeren vi har intervjuet. For at en idé skal være klar til pitch skal man også ha ferdigstilt planverk rundt programkonseptet. De som skal høre pitchen får utlevert noen dokumenter der alt om programmet skal stå. Den skal ta for seg alt fra ansvarskart og rollekart, til fremdriftsplan, prosjektplan og budsjett. Alt dette skal være ferdigstilt og leveres sammen med den muntlige presentasjonen. Ansvarskartet skal fortelle noe om hvem som er med og styrer prosjektet, f.eks. prosjektleder og produksjonsleder, gjerne en redaksjon som består av programledere, manus, regissør etc. Ansvarskartet sier noe om hvem som har de forskjellige rollene. I tillegg har man rollekart som spesifiserer enda nærmere hvem som tar del i programmet, som f.eks. foto, lyd, lys, sminke, kostyme, grafikk og eventuelt assistenter.

Skal besøke NRK

Fremdriftsplanen viser noe om tiden man skal bruke på å lage programmet klart til visning - hvor lang tid skal manusgruppa jobbe, og hvor lang tid skal man bruke på opptak og etterarbeid.  Og ikke minst budsjettet. Hvor mye vil dette prosjektet koste, og hva koster de forskjellige tingene. Alt dette nødvendige planverket skal utarbeides til idéen skal pitches. Og når pitchen kommer - så er det jo selvfølgelig viktig å tenke på hvordan du presenterer det. Som regel har man kun fem minutter på seg til å selge inn idéen, og da må man ha troverdighet. Den du pitcher for skal tro på idéen din. 

Så dette er altså det vi jobber med frem til vi skal pitche idéen vår 13. desember. Og i januar er vi så heldige at vi får teste ut å pitche for eksterne parter- vi skal nemlig til NRK for å presentere idéene våre. 

Avslutningsvis vil jeg bare ønske lykke til med eksamen til alle studenter i landet vårt, enten du skal skrive oppgave, ha muntlig høring - eller lage pitch, slik vi gjør det på TV-skolen.

Publisert: .
Sist endret: .