Language: NOR | ENG

Eksamen på master kontra bachelor

Andrea har erfart eksamensperioder både på bachelor- og masternivå på HINN. Nå har hun blogget om forskjeller og likheter. 

Den andre eksamensperioden på master ble i vår gjennomført, og nå føler jeg at jeg har litt kontroll når jeg går i gang med dette nye semesteret. Før eksamensperioden før jul i fjor ble vi advart om at sensorene hadde høye krav til oss og at det krevde mye innsats for å få en god karakter. Det var først når eksamensperioden virkelig startet at vi alle innså hvor mye nytte vi har hatt av alle arbeidskravene vi gjorde underveis. Disse fikk oss til å lese artikler og dermed få en oversikt over pensum, og det er denne innsatsen som er grunnlaget for en god karakter.

I det første semesteret høsten 2018 hadde vi fire fag, der to hadde individuell 48 timers eksamen, og to hadde semesteroppgave i gruppe + individuell fire timers skoleeksamen. Jeg skal innrømme at jeg i noen uker der tenkte at dette ikke kom til å gå bra i det hele tatt, men den største forskjellen jeg selv merket i eksamensperioden var hvor godt alle på studiet jobbet sammen. Siden studiet er samlingsbasert er det ikke så mange som har valgt å bo på Rena, men de av oss som bor her jobbet sammen på skolen hver eneste dag. Vi delte kunnskap, diskuterte og hjalp hverandre å lære. Både når det gjaldt å lese seg opp til skoleeksamen, men også på hjemmeeksamen. Da jeg tok en bachelorgrad på HINN tidligere opplevde jeg mer at det ble individuelt arbeid, mens det på masteren er mye mer kunnskapsdeling og åpenhet som fører til diskusjoner og nye forståelser for ulike teorier og perspektiver.

På denne måten ble eksamensperioden mindre stressende. Samtidig lærte jeg utrolig mye de ukene hvor vi måtte oppsummere hva vi hadde lært om tidligere. Måten masterstudiet er lagt opp har gjort at jeg lærer veldig mye og får benyttet tiden godt gjennom hele semesteret, og dermed også husker kunnskapen i ettertid. Dette kommer selvfølgelig av noen år med erfaring som student også, men for min del har overgangen til master vært utrolig positiv. Jeg er motivert til å lære, har inspirerende forelesere, engasjerte medstudenter og erfaringen fra forrige semester tilsier at alt vi gjør underveis vil vi kunne dra nytte av opp mot eksamen, men også videre i livet.

I løpet av semesteret var jeg sliten. Det var store mengder artikler som skulle leses og arbeidskrav som skulle leveres inn. På bacheloren var det vanligvis kun ett arbeidskrav i løpet av semesteret, og det var enten hjemmeeksamen, skoleeksamen eller semesteroppgave. Vi hadde aldri både semesteroppgave og fire timers eksamen. Jeg er så takknemlig for dette nå, for det kontinuerlige arbeidet ga resultater. Alle eksamener gikk fint, jeg har lært masse, og jeg er allerede godt i gang med masteren. Nå er det mye gøy i vente!

Publisert: .
Sist endret: .