Language: NOR | ENG

Drømmen om Danmark

Linn fullførte i vår Bachelor i psykologi ved studiested Lillehammer, og studerer nå videre i Danmark. I dette innlegget har hun blogget om målet om å bli psykolog.

Jeg vil bli psykolog. Det er en drøm jeg har hatt lenge, men som det tok lang tid for meg å satse på. Med inntakssnitt fra 63.6 poeng og opp i ordinærkvoten, har den drømmen virket urealistisk og uoppnåelig i mange år. I mellomtiden tok jeg en annen bachelorgrad, men da jeg satt der ferdigutdannet klarte jeg ikke glemme det jeg egentlig ville bli, og begynte å gjøre research. Det dukket opp mange blogger og psykologistudenter som gikk årsstudium i håp om å komme seg gjennom nåløyet på 1+5 studiene (slik UiT er nå, men også UiB og NTNU tidligere var), men også studenter som skrev at de gikk bachelor og hadde planer om klinisk master i psykologi. Og det er den veien jeg har endt med å følge, også jeg i håp om å en dag kunne kalle meg psykolog.

Toppbildet til dette innlegget er forøvrig fra Aarhus. Universitetet i Aarhus er rangert som et av verdens 100 beste universiteter, og Aarhus (Danmarks nest største by) virker som en dødskul by i seg selv - så det må jo være helt fantastisk å ta master der?

Før jeg begynte på HINN hadde jeg lest utallige blogger om de som prøvde og som ikke fikk det til. Men så begynte jeg å se et mønster: De som klarte det hadde gått på Høgskolen i Innlandet ved studiested Lillehammer, og det er derfor jeg endte opp her. I dette innlegget skal jeg gå igjennom litt om veien til Danmark og hva som skal til for å komme inn.

MERK! Dette er et innlegg jeg har kviet meg litt for å skrive fordi det tidvis er motstridende svar fra de danske universitetene, og fordi antall som kommer inn, opptakskrav ol. varierer. Likevel er det svært mange som lurer på dette, så jeg formidler den informasjonen jeg har og hvordan jeg oppfatter det. Selv om det jeg skriver stemmer nå, er det ikke sikkert det stemmer om ett år. Det er derfor viktig at de som vil inn i Danmark selv tar ansvar for å tilegne seg riktig informasjon underveis i studieløpet.

Psykologistudiet på Lillehammer er et bachelorstudium som i seg selv ikke kvalifiserer til å kunne praktisere som psykolog. Skal man utdanne seg til psykolog med norsk utdannelse er det kun de 6-årige profesjonsutdanningene som gjelder, som per i dag tilbys i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø (1+5). Til tross for at man ikke blir psykolog,  kvalifiserer studiet derimot til opptak i flere internasjonale psykologiutdanninger som kan få autorisasjon i Norge, deriblant Danmark. De som er interessert i temaet har kanskje fått med seg saken om ELTE-studentene, som innebærer at studenter som tok mastergrad ved Eötvös Loránd University i Budapest, en utdannelse som har gitt lisens og autorisasjon i over 10 år, plutselig ikke fikk utdannelsen godkjent i 2016, og heller ingen etter. Dette er en sak som har skremt mange av de som prøver seg på en alternativ vei til psykologtittel.

Danmark stiller seg derimot litt annerledes enn Ungarn. Dette kommer av det som omtales som nordisk samarbeid (Norric). Samarbeidet gjør at en som er utdannet som psykolog i Norden, skal kunne praktisere i de andre nordiske landene, og derfor at klinisk master i psykologi fra Danmark kan gi autorisasjon i Norge.

Fra Lillehammer er det i hovedsak København og Aarhus som gjelder. Etter å ha gjennomført master i Danmark, kan man søke om å praktisere i Norge. Man vil da i to år ha praksis der man jobber som psykolog under veiledning. Etter disse to årene kan man søke om offisiell autorisasjon, og etter det kalle seg psykolog. Sammenlagt tar altså denne veien sju år - ett år lenger enn om man går norsk profesjonsutdanning.

For å komme inn på kandidatstudiet i Danmark må du ha en fagkombinasjon som tilsvarer en dansk bachelorgrad. Her er danskene kjent for å være svært strenge på hva som regnes som ekvivalent, og det er spesielt her HINN Lillehammer har et fortrinn - våre fag matcher. Ved de andre bachelorutdanningene i psykologi vil man såvidt meg bekjent måtte ta ekstra fag ved siden av bachelorløpet, og selv sørge for at fagene blir godkjent. Alle disse fagene må også være tatt før du fullfører bachelorgraden.

Videre godtar ikke Danmark gjenopptak av fag. Det betyr at du har én sjanse til å ta eksamen. Det hjelper ikke å ta opp fag og prøve å skjule dette eller unnlate å levere papirer på eksamenene du har tatt, for universitetene etterspør dokumentasjon på alle eksamensforsøk og karakterene du har fått. Det betyr at om du har en dårlig dag på eksamen og får en karakter du ikke er fornøyd med, så blir det likevel den som blir stående.

Så, hvilke karakterer er det egentlig man må ha? Det pleier å sies at kravet er ca. B i snitt. Det er litt forskjell i hvordan snittet regnes ut på Universitetet i København og i Aarhus. Ifølge representanten som var på høgskolen og snakket om København på karrieredagen vår, vektes ikke karakterene der. Det betyr at en A i Innføring i psykologi (20 studiepoeng) veies likt som en A i sosialpsykologi (10 studiepoeng) osv. I Aarhus derimot benyttes ekvivalensskjemaer, der norske karakterer oversettes til danske poeng og vektes. Jeg vet ikke nøyaktig hva snittet har vært i København, men det har ligget over Aarhus. Snittet for Aarhus de siste årene derimot, ser dere under. Bildet er tatt fra presentasjonen om Aarhus på karrieredagen vår. Som dere ser er det stort hopp i antall inntatte studenter fra 2016 til 2017. Jeg vet ikke hva dette skyldes. Tallene (9,91, 8,38 osv.) er de norske karakterene ekvivalentutregnet.

Linn innholdsbilde

Som dere ser varierer kravene fra år til år, men man skal være ganske trygg med B-snitt. På utdanningsmessene våre fikk jeg mange spørsmål om det er vanskelig å få B i snitt, men det synes jeg er vanskelig å svare på. Det jeg kan si er at det er helt oppnåelig dersom man jobber for det og ønsker det, men man må være klar over at det krever innsats.

Jeg håper de som er interessert i kandidatstudiet etter bacheloren har blitt litt klokere på hva som kreves. Jeg vil nok en gang understreke at denne informasjonen kan endre seg, og at den enkelte må ta ansvar for å innhente gjeldende og riktig informasjon.

Har du lyst til å bli psykolog, men ikke gode nok karakterer vil jeg likevel si at denne veien er en fin vei å gå. Du skal heller ikke se bort fra at du finner ut at det er andre deler av psykologien du synes er mer spennende underveis også, og at Danmark kanskje ikke er drømmen likevel. Det har skjedd med flere i min klasse! Det er også mulig å ta lignende studier på andre europeiske universiteter, men fordi de ikke er med i nordisk samarbeid er det ikke like "lette" som den såkalte Danmarkveien.

Uansett hva du gjør, ønsker jeg deg lykke til på veien :)

Nyttige lenker:
- ANSA
- Københavns Universitet
- Aarhus Universitet
- Helsedirektoratet

Publisert: .
Sist endret: .