Language: NOR | ENG

Dette lurer folk på om eiendomsmegling

Hvordan er jobbmulighetene etter endt utdanning? Er matten vanskelig? Skal jeg velge praksis eller bacheloroppgave? Dette er noen av de vanligste spørsmålene jeg får om det å studere eiendomsmegling. I dette innlegget gir jeg deg svarene på disse og flere andre spørsmål. 

 

Hei! Snart er fristen for å søke høyere utdanning, og i den anledning tenkte jeg å samle de vanligste spørsmålene jeg får om eiendomsmeglingsstudiet på Rena i dette innlegget.

Spørsmål knyttet til jobb og studium 

En av de første tingene vi meglerstudenter får høre på studiet er «prøv å skaffe dere jobb ved siden av studiet dersom dere har muligheten til det». Meglerstudenter kan allerede etter første semester begynne å jobbe som «medhjelper» til ansvarlig megler, såfremt studenten har bestått emnet «praktisk Eiendomsmegling I».

Jeg jobber ikke som medhjelper selv, men jeg har fått høre fra medstudenter at det er utrolig lærerikt å jobbe ved siden av studiet siden de får en mer praktisk forståelse i emner som f.eks: «praktisk eiendomsmegling» og «juss». Studiet har heller ikke mange emner med obligatorisk frammøte, noe som åpner for muligheten til å ha jobb ved siden av studiet uten å måtte tenke på en «fraværsgrense». Det å ha jobb ved siden av er overkommelig dersom du er :

  1. Klar over at arbeidsmengden blir større dersom du går glipp av forelesninger. 
  2. Klarer å sette deg mål underveis.
  3. Er trygg på sjongleringen mellom jobb og studier.

Etter at man har fullført bachelorgraden er mulighetene mange. Når man tar en «bachelor i eiendomsmegling» tar man egentlig en «bachelor i økonomi og administrasjon med fordypning i eiendomsmegling», noe som gjør at jeg ikke nødvendigvis trenger å jobbe som eiendomsmegler etter endt utdanning. Studiet tilfredsstiller fagkravene ved opptak til master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse. Dersom man har valgt spesifikke valgemner kan en gå videre på master i økonomistyring slik at man kan få tittelen «siviløkonom». Du kan også velge å jobbe som butikk- eller administrasjonsmedarbeider, siden studiet gir oss relevant kompetanse innenfor salg og service. Den vanligste ruten etter endt utdanning er å jobbe som fullmektig i et meglerforetak og opparbeide to års praksis slik at en kan søke om eiendomsmeglerbrevet til Finanstilsynet. 

IMG_3401

Er matten vanskelig? 

Dette kommer kanskje som et sjokk for de fleste, men ja – det er matte i meglerstudiet. Emnet heter «matematikk for økonomer» og er satt opp i det første semesteret. 

Dette er kanskje det spørsmålet som går mest igjen, og fra mitt ståsted vil jeg si at matten ikke er så vanskelig som de fleste av studentene påstår. Jeg sier ikke at matten er lett, men jeg vil tørre å påstå at dersom man møter opp i både forelesninger/oppgaveseminarer og jobber jevnt gjennom semesteret er emnet overkommelig.

Emnet stiller ikke forkunnskapskrav – altså du må ikke ha S1+S2 eller R1+R2, men det er bare positivt dersom du har forkunnskaper derfra. Jeg hadde bare P Matte på videregående, og det gikk helt fint. Foreleserne er flinke til å lære bort, og det blir satt opp oppgaveseminarer slik at man får muligheten til å spørre både foreleseren og «studentassistenter» om hjelp. Så ikke la matten hindre deg i å søke på eiendomsmegling.  

 

IMG_3429

Kos med påskepynt!

Praksis med fordypningsoppgave eller bacheloroppgave

På eiendomsmeglerstudiet på Rena er nesten alle emnene verdt 7,5 studiepoeng utenom «praksis med fordypningsoppgave» og «bacheloroppgave» som er verdt 15 studiepoeng. I det siste semesteret har man muligheten til å velge mellom disse to emnene, og en del har spurt om hva som er lurest å velge av disse to. 

Jeg har selv stilt dette spørsmålet til både studieveileder og foreleserne mine, og alle tre svarte «praksis med fordypningsoppgave». Grunnen var så enkel som at det er flere fordeler med å gå den «veien». Du får være hos et meglerforetak (NB: du må selv skaffe deg praksisplassen) i 20 dager, og du får dermed satt kunnskapene dine på prøve. Du får også relevant erfaring som du kan ta med deg videre inn i arbeidslivet, og om du gjør en bra jobb kan det hende at du får tilbud om å jobbe der som fullmektig – altså du får muligheten til å sikre deg jobb etter endt utdanning.  

En annen forskjell mellom disse emnene er størrelsen på selve fordypningsoppgaven. En bacheloroppgave er en stor fordypningsoppgave, og på HINN må bacheloroppgaven i eiendomsmegling være på ca. 13 500 – 18 000 ord. Dersom man har valgt praksis blir fordypningsoppgaven halvert, og dette er fordi at man leverer en rapport etter praksisperioden. 

Jeg tenker selv å velge praksisveien, og anbefaler både medstudenter og nye studenter til å ta denne veien på grunn av muligheten til å få en fot inn i meglerbransjen og opparbeide seg erfaring. 

 

IMG_3398

 

Jeg håper at dette innlegget var lærerikt for dere lesere! I tillegg håper jeg at flere vurderer å søke på eiendomsmegling, da det er et spennende studium. Dersom dere ønsker å lese flere grunner til å studere eiendomsmegling er det bare til å klikke her ! Og igjen – Husk søknadsfristen den 15 april.

-       Alexandra. 

Publisert: .
Sist endret: .