Language: NOR | ENG

Det faglige på eiendomsmegling så langt

Et og et halvt år på bachelor er over, og jeg er nå i gang med det fjerde semesteret. Denne gangen blogger jeg om hvordan det faglige på eiendomsmegling har vært så langt.

Bachelor i Eiendomsmegling er organisert som et fulltidsstudium med ukentlig undervisning på studiested Rena. Til nå har jeg hatt 12 ulike emner, og skal nå ha fire til dette semesteret. Emnene i studiet kan deles opp slik: meglerspesifikke-, juridiske-, økonomi-, administrative-, metode-, og til slutt valgemner. Disse kommer jeg til å forklare mer i avsnittene nedenfor. 

 

Meglerspesifikke emner: 

På studiet har vi et emne som heter «Praktisk eiendomsmegling» (PE), og dette emnet har tre deler: 

PE 1: Dette emnet gir studentene en generell innføring i hvordan eiendomsmeglerbransjen er. Her lærer man blant annet om hvordan en eiendomsmegler skal opptre, ansvaret de har, samt hvilke arbeidsoppgaver en har. Dette emnet har studentene i første semesteret, og dersom man har bestått eksamen i PE1 gir det anledning til å arbeide som medhjelper på et meglerkontor. 

PE2: I dette emnet lærer studentene grunnleggende bygningslære, byggesaksbehandlinger, seksjonering og verdsettelse av eiendommer. Dette emnet har man i andre semesteret. 

PE3: Til slutt lærer man om helheten bak eiendomsmegling, men også hvilke konsekvenser en eiendomsmegler kan få hvis de ikke følger loven. Dette emnet er i tredje semesteret. 

Disse fagene vil jeg påstå er de mest spennende emnene, da det handler om yrket og bransjen man skal inn i. I løpet av de tre semestrene har vi hatt alt fra oppgaveløsning og gjesteforelesere, til ekskursjon til Statens Kartverket i Hønefoss. 

 

Juridiske emner: 

Når man driver med eiendomsmegling, finner man fort ut at det ligger mye juss bak yrket. Slik som praktisk eiendomsmegling, deler man også jussen inn i tre deler. Så langt har jeg kun hatt to av tre juss emner, og det er fordi at den siste delen er i femte semesteret. I juss emnene lærer man både bakgrunnen bak lovene, men også hvordan man skal skrive på juridisk metode.  

 

Økonomi emner: 

I eiendomsmegling studie har vi også en del økonomiske emner. I løpet av det første studieåret hadde jeg tre økonomi emner: Grunnleggende regnskap, Grunnleggende bedriftsøkonomi, og Matematikk for økonomer. I disse emnene stilles det ikke forkunnskapskrav, men ut fra egen erfaring anbefaler jeg nye studenter å ha forkunnskaper i generell økonomi og matte (S1 og S2, eller R1 og R2). Men om du også har hatt P Matte (slik som meg selv) går det også helt fint! Foreleserne er flinke på å lære bort, og det blir satt opp oppgaveseminarer slik at man får muligheten til å spørre foreleseren om hjelp. 

 

Administrative emner

En eiendomsmegler driver også med mye administrativt arbeid. De administrative emnene Markedsføring og Organisasjonsforståelse legger da grunnlaget for hvordan en megler skal opptre innenfor service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver. I tillegg er disse emnene viktige da 1) En eiendomsmegler skal kunne å markedsføre både seg selv og sitt produkt, og 2) Det er nyttig å ha forståelse for hvordan organisasjonene i samfunnet fungerer. 

 

Metodeemner: 

Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning kan være utfordrende. Det merket jeg ganske fort på skrivefronten i alle fall. På videregående var jeg vant til å ha skoleprøver hvor målet var å rable ned så mye så mulig innen tiden går ut. Når man begynner på høyere utdanning stilles det at høyere krav til måten du formulerer deg på. Denne måten å formulere seg på kalles for akademisk skriving. Dette er en egen sjanger, og basert på vitenskapelig metode. 

 

Metodeemnene jeg har hatt er: Informasjonskompetanse og metode (Metode 1), og Samfunnsvitenskapelig metode. Disse emnene handler om hvordan en samfunnsforsker går frem for å undersøke sosiale fenomener ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder. Dette er nyttig for alle som går på høyere utdanning siden emnene lærer deg hvordan en kan forbedre skrivemåten sin.

 

Valgemner:  

I Bachelor i eiendomsmegling har man muligheten til å velge fire valgemner totalt, og disse blir fordelt på ulike semester: et emne i andre semesteret, to valgemner i fjerdesemesteret, og et emne i femte semesteret. Disse valgemnene kan være emner fra de ulike bachelorstudiene som tilbys på studiested Rena, som f.eks: Music Business - Management, Serviceledelse- og markedsføring, m.m.

Hvis en ønsker å ta en masterutdanning etter bacheloren, er det lurt å tenke seg litt om i forhold til valgemner. Ved å ta spesifikke økonomiemner, tilfredsstiller man fagkravene ved opptak til Master i økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring, og du vil også kunne få tittelen siviløkonom. 

Så langt har jeg erstattet disse spesifikke økonomiemnene med Metode 1, Arbeidsrett og Digitale arbeidsformer i organisasjoner. Det er to grunner til det: 1) Jeg ønsker ikke å ta en master innenfor økonomi, og 2) jeg er mer interessert i de andre valgemnene som ble tilbudt. 

 

Dette er det faglige på eiendomsmegling så langt! Hvis det er noe mer du lurer på, eller ønsker å vite mer om, så er det bare til å ta kontakt med meg.  

Ha en fin dag videre! 

 

-       Alexandra.

Publisert: .