Language: NOR | ENG

Barnevern eller sosialt arbeid?

Forskjellen mellom på barnevern og sosialt arbeid kan være vanskelig å forstå. Jeg hører ofte om dem som står mellom å skulle begynne på det ene eller det andre. I dette innlegget skal jeg prøve å gjøre valget litt enklere, ved å se på forskjeller og ulikheter mellom de to studieretningene. 

 

I de siste ukene har flere av oss studentambassadører reist rundt på utdanningsmesser i Norge. Selv har jeg ikke hatt anledning til å delta på disse, men jeg har fått fortalt at veldig mange fremtidige studenter lurer på om de skal søke seg inn på barnevern eller sosialt arbeid. 

Bachelor i barnevern valgte jeg da jeg startet å studere ved studiested Lillehammer høsten 2019. I studieomtalen til barnevern står det skrevet at «barnevernspedagoger jobber med oppgaver knyttet til oppdragelse, omsorg, læring og/eller behandling med fokus på barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.».  Bachelor i sosialt arbeid blir beskrevet med at «sosialt arbeid bygger på grunnleggende verdier som sosial rettferdighet, respekt, likeverd, medmenneskelighet og solidaritet.» 

Hva har studiene til felles?

Likheten mellom begge studiene er at når du er ferdig utdannet skal du jobbe med mennesker. Du skal jobbe med mennesker som står i en vanskelig livssituasjon, og du skal være den som kan utgjøre enten den lille eller den store forskjellen for de som sliter. 

Selv om studiene bygger på mange av de samme verdiene, prinsippene og holdningene vil hovedforskjellen være de ulike perspektivene innenfor yrket. Mens barnevern fokuserer på barn og unges perspektiv, er en sosionom trent til å oppdage, forebygge og løse sosiale problemer for enkeltpersoner, familier og grupper i samfunnet. 

Barnevern

Selv studerer jeg barnevern, og har best kjennskap til dette studiet. På barnevern vil du lære hvordan man kan gi støtte og hjelp til barn og unge i sårbare livssituasjoner. Vi lærer mye om viktigheten av relasjon, og hvordan du kan skape dette til barnet/ ungdommen du jobber med.  Du lærer også mye om deg selv og hva du bærer med deg i bagasjen. Som barnevernspedagog kommer man til å skulle gå inn i tøffe saker. Det er derfor viktig å ha et avklart forhold til egen historie slik at du kan unngå å møte deg selv i døren. Når det gjelder undervisning er alle forelesningene våre obligatoriske, og i femte semester har vi en fire måneders lang praksisperiode. 

Sosialt arbeid

En bekjent snakket nylig med en som har god kjennskap til det å studere sosialt arbeid. Hun ble da fortalt at det blant annet er mer praksis og færre obligatoriske forelesninger. Hun sa også at man lærer enda mer om juss og helse,- og sosialpolitikk. Med en bachelor i sosialt arbeid har du også et større aldersspenn i det du kan jobbe med. Som barnevernspedagog vil du hovedsakelig jobbe med barn, ungdom og familier, men som sosionom vil du også være ettertraktet til å jobbe med eldre. Innenfor sosialt arbeid vil det også lønne seg å være mer samfunnsengasjert da det vil være nødvendig å ha god kjennskap til hvordan samfunnet fungerer og hvordan dette påvirker. 

86732195_200577877725965_3997092575080087552_n

Kort oppsummert

Som du kanskje skjønner er det vanskelig å sette en konkret definisjon på hva som egentlig er forskjellen mellom  barnevern og sosialt arbeid. Det som derimot ikke er vanskelig å si noe om er at uansett hvilken retning du velger, kommer du til å gå inn i et givende yrke der du skal utgjøre en viktig forskjell i andre sine liv. Spørsmålet blir hvilken målgruppe du ser for deg å jobbe med og hvor ditt engasjement ligger.

Lykke til med valget!

Publisert: .