Language: NOR | ENG

Bachelor på to år

Jeg tar bachelorgraden min ved Høgskolen Innlandet på to år – fordi jeg har tatt noen fag fra før. Har du tatt noen emner ved en høgskole eller universitet som du ikke vet helt hva du skal gjøre med? Kanskje du kan gjøre det samme som meg!

Har du tatt et årstudium som du vil bygge videre på? Har du begynt på en bachelor som du ikke vil gå videre på? Hvis du har godkjente fag fra høgskole eller universitet, skal du ikke se bort i fra at de kan brukes til noe likevel!

Mitt utdanningsløp er litt utradisjonelt fordi jeg tar bachelor i organisasjon og ledelse på to år, selv om den vanligvis går over tre år.

Grunnen til at jeg gjør det slik, er at jeg tok et årsstudium i ledelse ved en annen utdanningsinstitusjon før jeg begynte på bachelor i organisasjon og ledelse ved studiested Lillehammer. Fagene jeg tok før jeg begynte på bachelorgraden her ble godskrevet, og har nå blitt en del av bacheloren.

Bilde1

Godskriving

Å godskrive et emne vil i praksis bety at et emne du egentlig skal gjennom, ifølge utdanningsplanen, utgår til fordel for et fag du allerede har tatt.

For at et emne kan godskrives må det tilsvare et emne du har hatt tidligere. For eksempel hadde jeg fullført et emne ved navn «prosjektledelse», og på bachelorløpet skulle vi ha et emne som heter «verdiskapende prosjektledelse». Pensumboka var den samme, men oppbygningen og fokuset på disse to emnene var litt annerledes. I dette tilfelle fikk jeg godskrevet emnet. Jeg søkte også om å få godskrevet et annet emne, men der fikk jeg avslag fordi emnene var såpass forskjellige.

Hvordan få godskrevet emner?

For å få  godskrevet emner, må man først ha fått studieplass ved HINN. Jeg søkte som vanlig, gjennom Samordna opptak. Når jeg fikk bekreftet plassen min, søkte jeg om godskriving av de aktuelle emnene. Søknadsmal finner du  her

I malen fylte jeg ut de emnene jeg hadde hatt, opp mot de emnene jeg så liknet. Jeg kikket på pensum, og fant ut av hvilke emner som var sammenfallende. Jeg tok også kontakt med studieveilederen til mitt studieprogram, og fikk god hjelp gjennom prosessen. 

Jeg fikk omtrent alle emnene fra årsstudiet godskrevet, noe som gjorde at jeg eliminerte et helt år fra bacheloren. For min del, var emnene jeg fikk godskrevet fordelt ut på alle de tre årene. Med god hjelp fra studieveileder fikk jeg satt opp et individuelt studieløp. Det har ført til at jeg har hoppet litt mellom kullene for å kunne bli ferdig på to år. Jeg er veldig fornøyd med at det løste seg slik.

NB: Søknad om godskriving må framsettes innen en måned etter emnets oppstart.

Bilde 3

Hvordan velge en studieretning som passer?

Når jeg valgte studieretning var jeg på utkikk etter bachelorprogrammer hvor fagene jeg allerede hadde tatt kunne komme til nytte.

Jeg synes at årstudiet i ledelse var veldig spennende, og ville gå videre på noe liknende. Jeg ville fortsette, rett og slett. For min del var det derfor utrolig viktig å se på emneoversikten på de studieretningene jeg vurderte. Jeg ville finne en bachelor som matchet med det jeg hadde tatt fra før.

Da jeg kom over bachelor i organisasjon og ledelse, så jeg at mange av fagene i utdanningsløpet liknet på det jeg hadde tatt fra før. Jeg var så heldig at jeg fikk godskrevet såpass mange emner at det tillot meg å ta bacheloren på bare to år.

I mange bachelorløp er det mulig å velge valgfag. Her er det ofte mulig å benytte seg av de fagene man allerede har tatt. Når du ser etter interessante studier, kan det være greit å se etter studieløp som inkluderer valgemner. På denne måten, kan man kanskje få utbytte for emner man har tatt tidligere.

Søk bachelor!

Har du fag fra før? De kan godskrives, og inngå i bachelorgraden. Husk søknadsfristen 15. april.

Mitt råd til deg som vurderer å studere til høsten er: SØK, uansett! Selv om du er i tvil. Det er veldig kjekt å ha muligheten når høsten kommer.

- Eirin

Publisert: .
Sist endret: .