Language: NOR | ENG

Blogginnlegg

Tips til deg som har kommet i gang med bacheloroppgaven

Jeg er en av mange som i disse dager skriver bacheloroppgave. Å komme i gang er som regel litt krevende, men hvordan går det etterpå? Her skal jeg prøve å hjelpe deg som skriver med noen tips for å holde motivasjonen oppe!

Praksis i egen bedrift

Hva må til for å få en vellykket praksisperiode? Det reflekterer jeg rundt i dette blogginnlegget der jeg tar et tilbakeblikk på mitt praksisopphold i min egen bedrift, NAYA. 

Det beste med Rena som studiested

Hva er grunnene til at studentene liker seg så godt på Rena? Det skal jeg fortelle dere om i dette blogginnlegget som retter oppmerksomheten mot de positive sidene med studiestedet. 

Digital undervisning på lærerstudiet

Å være lærer er en veldig praktisk rettet jobb. Så hvordan er det å student med digital undervisning på grunnskolelærerutdanningen? Hvilken undervisningsform jeg liker best og hvorfor jeg er positiv til digital undervisning skriver jeg om i dag. 

Nytt studium i jordbruk på Blæstad

Frå hausten vert nåverande årsstudium i agronomi og landbruksteknikk slått saman til eit årsstudium i jordbruk. Kva er skilnaden og kven bør velja det?

Fem gode grunner til å studere pedagogikk

Å studere pedagogikk har gjort meg til en bedre person. På hvilken måte og hvorfor du bør vurdere å studere det samme som meg for å bli en bedre utgave av deg selv kan du lese om i mitt siste blogginnlegg. 

Tips til når motivasjonen svikter

Jeg får ofte en motivasjonsknekk når jeg er ferdig med et fag eller har gjennomført et prosjekt, en følelse jeg tror mange studenter kjenner seg igjen i. Men hva kan vi gjøre for å finne tilbake til arbeidslysten? 

Mine forventninger til praksis

Jeg ser så utrolig mye fram til høsten som kommer. Jeg får forhåpentligvis arrangere en en fadderuke fylt med flere fysiske arrangementer enn i fjor, men jeg skal også ut i praksis.