Language: NOR | ENG

Utdanningsplan

Utdanningsplanen er en avtale mellom deg som student og høgskolen. Utdanningsplanen din ligger i  Studentweb og skal kontrolleres og bekreftes ved oppstarten av hvert semester. Bekreftelse av utdanningsplanen gjør du samtidig med at du genererer faktura for semesteravgift.

Frist for kontroll av utdanningsplan og betaling av semesteravgift for høstsemesteret er 1. september og frist for vårsemesteret er 15. januar.

Enkelte studier har egne frister, se tilsendt informasjon.

Utdanningsplanen inneholder følgende:

Rettigheter og plikter: Dette er en generell del der du bekrefter at du forplikter deg til å forholde deg til lover og regler ved Høgskolen i Innlandet. Her ligger også den obligatoriske egenerklæringen som gjelder for innlevering av studentarbeider. Det er viktig at du leser dokumentene og setter deg inn i regelverket vårt og hva vi forventer av deg.

Utdanningsplan: Dette er en individuell plan som viser når du skal ta de ulike emnene i studieløpet ditt. Obligatoriske emner er allerede lagt inn i planen. Eventuelle valgemner skal du selv velge i planen. Du blir automatisk meldt til undervisning og meldt opp til eksamen.

Utdanningsplanen lagres automatisk hver gang den åpnes.

Det er viktig at du hvert semester sjekker at du er meldt på de emnene du skal ta. I Studentweb vil du gjennom studieåret bl.a. finne informasjon om eksamensdatoer, kandidatnummer til eksamen, alle dine eksamensresultater og hva som er rapportert til Lånekassen.

Kvittering: Du får tilsendt en e-post med oversikt over emner, undervisning og eksamener (= vurderinger) når utdanningsplanen er lagret.

Dersom du har spørsmål om utdanningsplanen din, eller ønsker veiledning i forbindelse med studieløpet ditt, hvilke valgemner du bør velge eller endringer i planen, kan du henvende deg til studieveileder ved ditt studiested. Kontaktinformasjon finner du her.