Language: NOR | ENG

Undervisningsterminer

Studieåret 2021/22

Høstsemesteret 2021

  • Mandag 16. august - Semesterstart
  • Tirsdag 21. desember - Semesterslutt

Vårsemesteret 2022

  • Tirsdag 4. januar - Semesterstart
  • Fredag 17. juni - Semesterslutt