Language: NOR | ENG

Semesterregistrering - Student i løp

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg hvert semester for å beholde studieretten din.

Slik semesterregistrerer du deg:

  1. Logg deg på  Studentweb med studentnummer og passord.
  2. Opprett faktura på semesteravgift og betal denne.
  3. Start selve semesterregistreringen. Du blir automatisk påmeldt til undervisning og eksamen i emnene du har i utdanningsplanen din i det semesteret du registrerer deg for. Dersom du skal ha valgemner dette semesteret legger du det/de til i utdanningsplanen.
  4. Kontroller og eventuelt oppdater adresseinformasjonen din under «Min profil».

 Frister for semesterregistrering:

 

Høstsemesteret

Studentweb åpner 1. juli

Vårsemesteret

Studentweb åpner 1. desember

Frist for betaling av semesteravgift: 1. september 15. januar
Frist for semesterregistrering: 1. september 15. januar