Language: NOR | ENG

Semesterregistrering - Ny student

Nye studenter og studenter som tas opp til nye studier høsten 2021, får tilsendt informasjon om betaling av avgifter og semesterregistrering per e-post i løpet av uke 31. Du kan ikke semesterregistrere deg eller opprette faktura før du har fått tilsendt informasjonen i uke 31.

Betaling av semesteravgift og semesterregistrering må foretas hvert semester for at studieretten skal beholdes.

Det er viktig for deg som ny student å ha tilgang til våre IT-systemer og nettverk allerede før du møter opp til studiestart.

Som ny student må du gjennom følgende trinn for å registrere deg:

1. Betale semesteravgift og fullføre semesterregistreringen

Betalingsinformasjon hentes i  Studentweb. For å logge på Studentweb benyttes enten MinID eller fødselsnummer og PIN-kode. PIN-koden er oppgitt i e-posten du får tilsendt. 
Dersom du ikke mottar e-post, vennligst ta kontakt med høgskolen på e-post: giro@inn.no

  1. Logg på Studentweb med MinID eller fødselsnummer og PIN-kode.
  2. Betalingsinformasjon finner du under Mer -> Betaling. Her oppretter du faktura ved å trykke på det grønne feltet for "Opprett faktura".
  3. Det kan ta noen virkedager fra du betaler til innbetalingen er registrert i våre systemer, så gjør dette så snart som mulig.
  4. Velg "Start registrering" og fullfør registreringssekvensen, som blant annet inkluderer at du melder deg på til undervisning og vurdering (eksamen) i emnet/emnene som inngår i utdanningsplanen din for det første semesteret. Du mottar en kvittering via e-post når semesterregistreringen er fullført.

2. Aktiver deg som student

Når semesteravgiften er registrert innbetalt OG semesterregistreringen er gjennomført, kan du aktivere deg som student. Du aktiverer din brukerkonto i Selvbetjeningsportalen.

OBS! Dersom du ikke oppga ditt mobilnummer eller din e-postadresse da du søkte studieplass, må du registrere dette i Studentweb under Min profil (Høgskolen bruker mobilnummer i forbindelse med aktivering).

  • Velg <Aktivere konto>. Her registrerer du deg med fødselsnummer - og du vil da få tilsendt en engangskode til din mobiltelefon. Denne koden benytter du i den videre aktiveringsprosessen. 
  • Når du aktiverer deg, får tildelt brukernavn (= studentnummeret ditt), og du må lage ditt eget passord. Dette brukernavnet og passordet vil gjelde for alle IT-systemer i høgskolen, også for Studentweb.

Det vil være en stor fordel for deg å ha betalt semesteravgiften, semesterregistrert deg og aktivert deg som student før studiestart. Du vil da få tilgang til systemer og nettverk som du har behov for, som tilgang til aktuelle rom i Canvas. Det er i Canvas du vil finne mer informasjon om det enkelte emne med undervisningsplaner.

3. Oppmøteregistrering

Informasjon om oppmøtetidspunkt vil komme fra ditt studium.

4. Studentbevis

Etter at du har betalt semesteravgift og fullført semesterregistrering, kan du få et studentkort og et digitalt studentbevis via app. Studentkortet vil gjelde som studentlegitimasjon, adgangskort for høgskolens lokaler, lånekort for bibliotekene og tilgang til utskrift. Appen kan benyttes bl.a. hos studentsamskipnadene og kollektivtransportselskaper for å få studentrabatt.

Alle må sørge for at semesteravgift er betalt, semesterregistrering er gjennomført og utdanningsplanen er kontrollert innen gitte frister.

Frister for høstsemesteret:

Betaling av semesteravgift og semesterregistrering: 1. september.

Frister for vårsemesteret:

Betaling av semesteravgift og semesterregistrering: 15. januar.