Language: NOR | ENG

Semesteravgift

Faktura på semesteravgift oppretter du i Studentweb.

For studieåret 2021/2022 er semesteravgiften 851,- per semester for alle studenter og fordeles slik:

Semesteravgift: 560,-
IKT-avgift: 85,-
Kopinor: 166,-
SAIH/Namibia: 40,-

Støtte til Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond ( SAIH) for høstsemesteret og støtte til Namibiaforeningen for vårsemesteret er begge frivillige bidrag.

Betalt semesteravgift og semesterregistrering er en forutsetning for å:

  • bli registrert som aktiv student, og er et krav for å få lån fra Statens lånekasse
  • få tilgang til høgskolens IKT-tjenester (blant annet  Studentweb og Canvas)
  • få gå opp til eksamen og kontinuere eksamen (ta eksamen på nytt)
  • få gyldig studentbevis 
  • ha stemmerett ved valg til høgskolens og studentenes styringsorganer 
  • få tilgang til samskipnadens velferdstjenester
  • utskrift/kopiere på høgskolens kopimaskiner
  • lån i biblioteket og tilgang til bibliotek utenom betjent åpningstid

 

Betalt semesteravgift vil være gyldig til og med 15. september for vårsemesteret og til og med 15. februar for høstsemesteret. Det vil si at dersom du skal avlegge en avsluttende eksamen innen disse datoene, trenger du ikke betale semesteravgift for det kommende semesteret. Semesteravgift vil også være fritatt for PhD-studenter og innreisende utvekslingsstudenter.

 

Søknad om refusjon av betalt semesteravgift:

Søknad om refusjon av betalte avgifter må sendes høgskolen innen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Dersom du har betalt for mye inn til Høgskolen i Innlandet, vil du automatisk få refundert overskytende beløp til den kontoen det ble betalt fra.

Dersom du har betalt semesteravgift til en annen norsk høgskole eller universitet, kan du sende inn dokumentasjon på dette. Dokumentasjon kan være skjermdump fra Studentweb eller Studentbevisappen. Vi vil da frafalle selve semesteravgiften til Studentsamskipnaden, men du må likevel påregne å betale Kopinor- og IKT-avgift for ditt studie ved Høgskolen i Innlandet. Se Lov om Studentsamskipnader §10 Semesteravgift.

Henvendelser vedrørende refusjon sendes til  giro@inn.no .

Dersom du likevel har innbetalt avgiftene for SAIH/Namibia, men ønsker refusjon av dette, må du søke de respektive foreningene for refusjon.

 

Kvittering for innbetalt semesteravgift:

Det vil være mulig å hente ut en kopi av faktura for inneværende semester i Studentweb. Dersom det er ønskelig med dokumentasjon av innbetalte avgifter fra foregående semestre, ber vi om at du henter ut betalingsopplysninger fra din nettbank.