Language: NOR | ENG

Skikkethetsvurdering

For bestemte studier skal løpende skikkethetsvurdering foregå gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer eller som helse- eller sosialpersonell.

Bestemmelsene om skikkethetsvurdering er nedfelt i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) skal skikkethetsvurdering foretas innenfor følgende utdanninger:

  • Barnehagelærerutdanning
  • Barnevernspedagog
  • Sosionom
  • Pedagogiske utdanninger som tilfredsstiller kravene til å bli tilsatt i undervisningsstilling i grunn- eller videregående skole
  • Sykepleier
  • Tannpleier
  • Vernepleier
  • Utdanninger i spesialpedagogikk