Language: NOR | ENG

Skade i praksis

Alle meldepliktige personskader som skjer på praksisstedet i praksisperioden skal meldes av praksisstedet og studenten.

Praksisstedet skal i samarbeid med studenten fylle ut skjema

NAV 13-10.01 Melding om yrkesskade/yrkessykdom påført elev/student. Praksisstedet regnes som undervisningssted under punkt 2 i skjemaet. Skjemaet underskrives av praksisstedet.

Studenten må selv melde om skade i praksis på skjema

NAV 13-00.21 Skadeforklaring ved arbeidsulykke. Dette skjema sendes sammen med skjema NAV13-10.01.