Language: NOR | ENG

Praksis i barnevern, sosialt arbeid og vernepleieutdanningene

Det inngår obligatorisk praksis i bachelorutdanningene barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. 

  • Vernepleie har praksis-studier hvert studieår. 

I første studieår fra høsten 2020 er studentene store deler av året 2 dager på skolen, 2 dager i praksis og har 1 seminar-/ studiedag pr uke. 

Øvrige studenter følger studieplanene for:

Studieplan Bachelor i vernepleie (2018-2021) 2018/2019

Studieplan Bachelor i vernepleie (2019-2022) 2019/2020

Deltidsstudiet i vernepleie har alle sine tre praksisperioder i høstsemesteret i 2.- 3. og 4. studieår. Se studieplan. 

  • Barnevern har en praksisperiode i hele høstsemesteret i 3. studieår.  

Studieplan Bachelor i barnevern (2020-2021)

  • Sosialt arbeid har en praksisperiode i hele vårsemesteret 2. studieår.

Studieplan Bachelor i sosialt arbeid (2020-2021) 

Alle praksis-studiene har obligatoriske for og etterpraksisseminarer. 

Høgskolen i Innlandet ved Institutt for sosialvitenskap og veiledning er ansvarlig for å skaffe praksisplassene, og henvendelsene går direkte fra avdelingen til aktuelle arbeidssteder. Studentene må påregne merutgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudiene.

Praksis skal fortrinnsvis være innenfor virksomheter som har ansatte med utdanning fra de aktuelle profesjonene.

Studentene som er i praksis, har veileder på praksisplassen og kontaktlærer fra eget studium. Det er utarbeidet egne retningslinjer for ekstern praksis.