Language: NOR | ENG

Tuberkulose

Informasjon om krav til medisinsk testing finner du på nettsidene til  Samordna opptak 

Alle personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i mer enn tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og som skal ut i praksis i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller andre stillinger knyttet til barneomsorg, har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse;  Forskrift om tuberkulosekontroll §3-1.

Oversikt over land med høy forekomst av tuberkulose finner du her: Folkehelseinstituttet

Studenter ved helse-/sosialfagutdanninger, lærerutdanninger, folkehelse- og idrettsutdanninger som skal ut i praksis i helse- og omsorgstjenesten, skole, barnehage eller annen praksis knyttet til barneomsorg MÅ bekrefte erklæring vedrørende tuberkulose ved semesterregistrering på studentweb.

Erklæringen innebærer:

  • at jeg IKKE har oppholdt meg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder i løpet av de tre siste årene
  • at jeg IKKE på annen måte har vært utsatt for tuberkulosesmitte

Jeg forplikter meg til:

  • å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg har oppholdt meg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder i løpet av de tre siste årene
  • å gjennomføre en tuberkuloseundersøkelse dersom jeg på annen måte har vært utsatt for tuberkulosesmitte
  • å sende resultatet av gjennomført tuberkuloseundersøkelse elektronisk til høgskolen: Bruk Nettskjema for sikker filinnsending