Language: NOR | ENG

Politiattest

I studier der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring skal det etter  opptaksforskriften kreves politiattest.

Informasjon om krav om politiattest finner du på nettsidene til   Samordna opptak.

Er det krav om politiattest ved studiet ditt må du først få opptak til studiet før du søker om politiattest. Studenter som har takket ja til studieplass der det er krav om politiattest anbefales å søke så raskt som mulig grunnet lang behandlingstid.

Slik søker studenter digitalt om politiattest:

Når du har mottatt din politiattest, må du sende denne videre elektronisk til høgskolen:  Bruk Nettskjema for sikker filinnsending

Dersom høgskolen har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten, gis høgskolen adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet.

Ved bytte av studiested blir den nye utdanningsinstitusjonen ny bruker av politiattest, og kan kreve at ny politiattest fremlegges. Ved bytte av utdanning ved samme utdanningsinstitusjon, vil det være grunnlag for å kreve at studenten fremlegger ny politiattest i forbindelse med opptak til nytt studie med krav om politiattest.

Oppdatert 23.06.21/Gro Vasbotten