Language: NOR | ENG

Politiattest

Informasjon om krav om politiattest finner du på nettsidene til Samordna opptak

Når du søker om politiattest er det viktig å velge riktig kategori og formål. Informasjon om hva du skal velge vil du finne i informasjonsbrevet du får når du har fått tilbud om studieplass.

Studenter som har takket ja til studieplass hvor det er krav om politiattest anbefales å søke så raskt som mulig grunnet lang behandlingstid.

Når du har mottatt din politiattest, må du sende denne videre elektronisk til høgskolen: Bruk Nettskjema for sikker filinnsending

Dersom høgskolen har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten, gis høgskolen adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet.