Language: NOR | ENG

Smitteverntiltak på skoleeksamen

Smitteverntiltak på skoleeksamen

Høgskolen legger som hovedregel om fra skriftlige skoleeksamener til hjemmeeksamener høsten 2020 og frem til påske 2021 som en følge av utviklingen i koronasmitte. I tilfeller der det arrangeres skoleeksamen skal de gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler fra nasjonale og lokale myndigheter. 

HINN har utviklet en egen rutine for gjennomføring av skoleeksamen slik at eksamen skal kunne avvikles i henhold til gjeldende regler for smittevern. 

Les mer:  https://www.inn.no/student/eksamen/smittevern-skoleeksamen