Language: NOR | ENG

Forhold rundt eksamen våren 2020

Som følge av den ekstraordinære situasjonen rundt koronaviruset har høgskolen besluttet å gjøre en del endringer for å kunne gjennomføre eksamen denne våren. Både obligatoriske arbeidskrav og eksamensform vil kunne bli endret. Høgskolen har fastsatt en midlertidig forskrift som åpner for dette. Informasjon om eventuelle endringer får du direkte fra ditt fakultet.