Language: NOR | ENG

Korona-info studenter

Håndteringen av koronaviruset gjør det nødvendig med endel endringer i rutiner og praksis rundt undervisning og eksamensgjennomføring som berører dere studenter. På disse sidene vil vi søke å samle informasjon om disse endringene.