Language: NOR | ENG

Studieadministrasjon - Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

Fakultetets studieadministrasjon, Studiested Lillehammer:

Oversikt over studieveiledere ved Handelshøgskolen Innlandet - Lillehammer
Veileder Fagområde
Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:

Elisabeth Haugen Dalbak
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:

Thale Waaler Eggen
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:

Ragnhild Stensrud
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksamensavvikling, studiested Lillehammer
Birgit Rønningen (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksamensavvikling, studiested Lillehammer
Silje Marlen Robinsborg Haugen
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksamensavvikling, studiested Lillehammer

Fakultetets studieadministrasjon, studiested Rena:

Oversikt over studieveiledere ved Handelshøgskolen Innlandet - Rena
Veileder Fagområde
Hilde Evensen
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Rena:

 

Line Fjellberg (foto: privat)
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensmedarbeider - studiested Rena og Kongsvinger
Veileder for følgende studier, Kongsvinger:

Åshild Camilla Nordli
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Rena:

Sven Erik Sjøli
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Internasjonal koordinator, studiested Rena

Veileder for følgende studier, Rena:

Berit Nyberg (foto: Ricardo foto)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling og veiledning for følgende studier:

Tuva Kristine Langeland Nor
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Rena og Kongsvinger:

Randi Knudsen
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Eksamensavvikling, studiested Rena