Language: NOR | ENG

Studieadministrasjon - Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Oversikt over studieveiledere knyttet til fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Veileder:

Fagområde

Maria Brænd Asbjørnsen
Studieveileder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Barnehagelærerutdanning, Faglærerutdanning og årsstudium i musikk, grunnskoleutdanning trinn 5-10 
Studiested Hamar
Heidi Anine Larsen
Studieveileder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Lektorutdanninger, årsstudier og påbyggingsstudier i engelsk, norsk og samfunnsfag, Master i tilpasset opplæring, Master i digital kommunikasjon og kultur, Master i kultur og språkfagenes didaktikk
Studiested Hamar
Tonje Hande Bakke
Studieveileder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Master i realfagenes didaktikk, Master i grunnskolefag, Grunnskolelærerutdanninger trinn 1-7 og videreutdanninger
Studiested Hamar
Solveig Westerheim
Studieveileder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Master og videreutdanning i bioteknologi, Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), Veilederutdanning. Master i utdanningsledelse
Studiested Hamar
silhouette
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Eksamen

Studiested Hamar

silhouette
Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Eksamen

Studiested Hamar

Stian Hjelvik Karlsen
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Eksamen

Studiested Hamar

pal.berg@inn.no
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eksamen og Kompetanse for kvalitet.
Studiested Hamar
  Kompetanse for kvalitet
Studiested Hamar
Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Studierådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Bachelor- og master i spesialpedagogikk, Årsstudium,- bachelor og master i pedagogikk, Bachelor i pedagogikk (fleksibel) og videreutdanninger i pedagogikk.
Studiested Lillehammer
Christina Louise Börjesson
Studieveileder
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Eksamen

Studiested Lillehammer

   Studiested Hamar