Language: NOR | ENG

Studieadministrasjon - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultetets studieadministrasjon, Studiested Elverum:

Veiledere Fagområde
Reidun Ekse Johansen
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Veileder for følgende studier, Elverum:

Bachelor -  faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor i idrett med vekt på trenerrollen

Bachelor i folkehelsearbeid

Årsstudium i idrett, Elverum

Årsstudium i mat ernæring og helse

Årsstudium  i sosialpedagogikk, Elverum og Lillehammer

Mat og helse 1

Line Hov
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Veileder for følgende studier, Elverum:

Bachelor i sykepleie heltid

Bachelor i sykepleie deltid

Bachelor i sykepleie heltid, Kongsvinger

Bachelor i sykepleie deltid, Tynset

Bachelor i tannpleie

Ingrid Kjærnet Hagen
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Veileder for følgende studier, Elverum:

Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Master i kroppsøving og idrettsfag

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Master i psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Kjersti Lyngvær
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Veileder for følgende studier, Elverum:

Videreutdanning i rehabilitering, samhandling og ledelse

Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Eksamensavvikling for følgende studier: 

Bachelor i sykepleie heltid

Bachelor i sykepleie deltid

Bachelor i sykepleie heltid, Kongsvinger

Bachelor i sykepleie deltid, Tynset

Tone Fjeldstad Andersen
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Veileder for følgende studier, Elverum:

Videreutdanning i helsesykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie og operasjonssykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i praksisveiledning

Fakultetets studieadministrasjon, Studiested Lillehammer:

Stian Bakkom
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Kontaktperson for alle HSV-studier på Lillehammer: 

Bachelor i vernepleie

Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i barnevern

Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

Beslutninger og tiltak i barnevernet

Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid med ungdom

Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid

Bachelor idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi

Årsstudium idrett, Lillehammer

Karriereveiledning

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-studiet)

Master i treningsfysiologi

Master i karriereveiledning

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Integrert karriereveiledning

 

silhouette
Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Eksamensavvikling for alle HSV-studier på Lillehammer:

Bachelor i vernepleie

Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i barnevern

Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

Beslutninger og tiltak i barnevernet

Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid med ungdom

Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid

Bachelor idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi

Årsstudium idrett, Lillehammer

Karriereveiledning

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-studiet)

Master i treningsfysiologi

Master i karriereveiledning

Master i tverrfaglig arbeid med barn, unge og familier

Integrert karriereveiledning