Language: NOR | ENG

Studieadministrasjon - Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Veiledere Fagområde
Reidun Ekse Johansen
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor -  faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor i idrett med vekt på trenerrollen

Bachelor i folkehelsearbeid

Årsstudium i idrett, Elverum

Årsstudium i mat ernæring og helse

Årsstudium  i sosialpedagogikk

Mat og helse 1

Studiested Elverum

Line Hov
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor i sykepleie heltid

Bachelor i sykepleie deltid

Bachelor i sykepleie Kongsvinger

Bachelor i tannpleie

Studiested Elverum

Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Master i kroppsøving og idrettsfag

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Master i psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Studiested Elverum

Nina Nordengen
Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor i sykepleie heltid

Bachelor i sykepleie deltid

Bachelor i sykepleie Kongsvinger

Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Studiested Elverum

Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Videreutdanning i helsesykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie og operasjonssykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i praksisveiledning

Studiested Elverum

Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor idrettsvitenskap med fordypning i helse- og treningsfysiologi

Årsstudium idrett, Lillehammer

Karriereveiledning

Veiledning i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-studiet)

Master i treningsfysiologi

Master i karriereveiledning

Master i psykososialt arbeid med barn og unge

Integrert karriereveiledning

Studiested Lillehammer

Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor i vernepleie

Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i barnevern

Økonomisk rådgivning

Forebyggende arbeid med utsatte barn og unge

Kommunikasjon i profesjonelle kontekster

Beslutninger og tiltak i barnevernet

Arbeidsinkludering og sosialfaglig arbeid med ungdom

Miljøarbeid og miljøterapeutisk arbeid

Master i sosialfaglig arbeid med barn og unge

Studiested Lillehammer