Language: NOR | ENG

Studieadministrasjon - Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Oversikt over studieveiledere knyttet til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Studieveileder Fagområde
Sigrunn Solbakk (foto: Trunde Lindland/HINN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
  • Bachelor i spillteknologi og simulering
  • Bachelor i animasjon og digital kunst
  • Add-On programme in Augmented and Virtual Reality

Studiested Hamar

Anders Svalestad
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Studiested Lillehammer