Language: NOR | ENG

Studieadministrasjon - Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Oversikt over studieveiledere knyttet til Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Studieveileder Fagområde
Sigrunn Solbakk (foto: Trunde Lindland/HINN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Studiested Hamar

Anders Svalestad
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi

Studiested Lillehammer

 

 

Internasjonal rådgiver Studentutveksling
Ingelinn Slagsvold (foto: Trude Lindland/HINN)
Rådgiver
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi