Language: NOR | ENG

Studieadministrasjon - Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Oversikt over studieveiledere knyttet til fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi

Veileder

Fagområde

Elisabeth Røe
Rådgiver
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  • Årsstudium og bachelor i agronomi
  • Årsstudium og bachelor i landbruksteknikk
  • Årsstudium i økologisk landbruk

Studiested Blæstad

Mona Sagen
Seniorkonsulent
Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
  • Årsstudium i jakt, fiske og naturveiledning
  • Årsstudium i naturmangfold
  • Bachelor i utmarksforvaltning
  • Bachelor i skogbruk
  • Master i anvendt økologi

Studiested Evenstad

Solveig Westerheim
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
  • Master og videreutdanning i bioteknologi

Studiested Hamar