Language: NOR | ENG

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

Fakultetets studieadministrasjon, Studiested Lillehammer:

 

Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:

 


Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:


Birgit Rønningen (Foto: Gro Vasbotten/HiNN)
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling, studiested Lillehammer


Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling, studiested Lillehammer


Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer:


Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling, studiested Lillehammer


Fakultetets studieadministrasjon, studiested Rena:

 

Hilde Evensen
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Lillehammer og Rena:

Veileder for følgende studier, Rena:

 


Line Fjellberg (foto: privat)
Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensmedarbeider - studiested Rena og Kongsvinger
Veileder for følgende studier, Kongsvinger:


Åshild Camilla Nordli
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Veileder for følgende studier, Rena:

 


Sven Erik Sjøli
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Internasjonal koordinator, studiested Rena

Veileder for følgende studier, Rena:

 


Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling og veiledning for følgende studier:


Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensavvikling, studiested Rena.