Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Veileder:

Fagområde

Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Barnehagelærerutdanning, Førskolelærerutdanning, Faglærerutdanning og årsstudium i musikk, Veilederutdanning
Hilde Brustad
Kontorsjef
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

 

Grunnskolelærerutdanninger og videreutdanninger

Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Lektorutdanninger, årsstudier og påbyggingsstudier i engelsk, norsk og samfunnsfag, Master i tilpasset opplæring, Master i digital kommunikasjon og kultur, Master i kultur og språkfagenes didaktikk
Solveig Westerheim
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Master og videreutdanning i bioteknologi, Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), Veilederutdanning
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eksamen
Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eksamen
pal.berg@inn.no
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eksamen og Kompetanse for kvalitet
Unni Simensen
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Kompetanse for kvalitet
Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 Års,- bachelor- og masterutdanninger i pedagogikk og spesialpedagogikk, videreutdanninger i pedagogikk og spesialpedagogikk.
Studiested Lillehammer
Kari Finsås
Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk