Language: NOR | ENG

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Oversikt over studieveiledere knyttet til fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Veileder:

Fagområde

Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Barnehagelærerutdanning, Førskolelærerutdanning, Faglærerutdanning og årsstudium i musikk, grunnskoleutdanning trinn 5-10 
Studiested Hamar
Hilde Brustad
Kontorsjef
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Grunnskolelærerutdanninger trinn 1-7 og videreutdanninger.
Studiested Hamar
Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Lektorutdanninger, årsstudier og påbyggingsstudier i engelsk, norsk og samfunnsfag, Master i tilpasset opplæring, Master i digital kommunikasjon og kultur, Master i kultur og språkfagenes didaktikk, Master i realfagenes didaktikk
Studiested Hamar
Solveig Westerheim
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Master og videreutdanning i bioteknologi, Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU), Veilederutdanning. Master i utdanningsledelse
Studiested Hamar
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Eksamen

Studiested Hamar

Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Eksamen

Studiested Hamar

pal.berg@inn.no
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Eksamen og Kompetanse for kvalitet.
Studiested Hamar
Unni Simensen
Seniorkonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Kompetanse for kvalitet
Studiested Hamar
Hanne Bjertnæs (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Rådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
Bachelor i spesialpedagogikk, Bachelor i pedagogikk, Årsstudium i pedagogikk og videreutdanninger i pedagogikk.
Studiested Lillehammer
Førstekonsulent
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Master i spesialpedagogikk, Master i pedagogikk, Bachelor i pedagogikk (fleksibel) og videreutdanninger i pedagogikk

Studiested Lillehammer

Kari Finsås
Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 Studiested Hamar