Studieveiledning Lillehammer

Studieveiledning er en samtale mellom studieveileder og student om muligheter og veivalg, og er et tilbud til deg som vurderer å søke studier hos oss, til deg som allerede er i et studieløp og til deg som har spørsmål om veien videre etter utdannelse.

I samtalene tas det utgangspunkt i den enkelte students individuelle behov i den grad disse behovene direkte eller indirekte har betydning for studiesituasjonen. Vi har som hovedmålsetning å tilrettelegge for at du som student skal lykkes og bidra til at du er i stand til å treffe kvalifiserte og reflekterte valg.

Gjennom studieveiledning kan vi hjelpe deg med spørsmål om følgende:

Studieveiledning er ikke direkte faglig veiledning, som for eksempel diskusjon rundt pensumlitteratur, skriving av eksamensoppgave og liknende. Dette får du gjennom de fagansatte på studiet ditt.

Les mer om forventninger rundt en veiledningssamtalen